Uge 34a - 2023

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 2022

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 2022

Antallet af nye MRSA-tilfælde var 2.996 i 2022, figur 1, hvilket var 10 % højere i forhold til 2021 (2.714), EPI-NYT 42-43/2022. Ophøret af de covid-19 betingede restriktioner på rejser, begrænsede sociale kontakter og færre kontakter til sundhedsvæsnet kan forklare denne stigning.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2022 henvises til årsopgørelse over MRSA 2022.

EPI-NYT 2023 uge 34 figur 1

Der blev i 2022 registreret i alt 38 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner, omfattende 143 MRSA-tilfælde. Seks af udbruddene var på neonatalafdelinger og omfattede 46 tilfælde. Derudover var der syv udbrud på andre sygehusafdelinger (i alt 17 patienter) og 16 udbrud på enten plejehjem eller associeret til hjemmeplejen (44 tilfælde).

Antallet af tilfælde med husdyr-MRSA CC398 faldt i 2022 med 13 % (N=828) og udgjorde 28 % af det samlede antal tilfælde, hvilket er lavere end i de foregående år. I 2022 var der 92 personer uden husdyrkontakt, som fik infektioner med husdyr-MRSA CC398. Dette er på niveau med foregående år (101 personer i 2021 og 95 i 2020), og spredningen af husdyr-MRSA CC398 i den generelle befolkning ser dermed ikke ud til at være stigende.

Der var 50 tilfælde af Staphylococcus aureus-bakteriæmier med MRSA i 2022, hvilket udgjorde 1,9 % af alle tilfælde.

I 423 (14 %) tilfælde var MRSA erhvervet i udlandet, hvilket svarer til andelen (15-20 %) i årene før covid-19 og de deraf betingede rejserestriktioner.

Ligeledes var der en stigning i samfundserhvervet MRSA i forhold til 2021, hvilket også kan forklares med ophøret af covid-19-restriktionerne i forhold til personkontakt.

(A. Petersen, A.R. Larsen, Bakterier, Svampe og Parasitter, T. Urth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)