Uge 42/43 - 2022

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 2021

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 2021

Antallet af nye MRSA-tilfælde var 2.714 i 2021, figur 1, hvilket var 6% lavere i forhold til 2020 (2.883), EPI-NYT 25-26/2021. De fortsatte covid-19 betingede restriktioner på rejser, begrænsede sociale kontakter og færre kontakter til sundhedsvæsnet medførte for andet år i træk et fald.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2021 henvises til årsopgørelse over MRSA 2021.

EPI-NYT_42-43_2022_figur1

Der blev i 2021 registreret i alt 30 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner, omfattende 109 MRSA-tilfælde. Fem af udbruddene var på neonatalafdelinger og omfattede 42 tilfælde. Derudover var der syv udbrud på andre sygehusafdelinger (i alt 16 patienter) og 13 udbrud på enten plejehjem eller associeret hjemmeplejen (30 tilfælde).

Antallet af husdyr-MRSA CC398 udgjorde 35% (N=959) af det samlede antal tilfælde svarende til de foregående års andel. I 2021 var der 101 personer uden husdyrkontakt, som fik infektioner med husdyr-MRSA CC398 (95 personer i 2020 og 86 i 2019). Dette er en lille stigning, men spredningen af husdyr-MRSA CC398 i den generelle befolkning ser ikke ud til at være stigende til trods for, at flere personer med husdyr-kontakt er blevet fundet positive igennem årene.

Der blev i 2021 konstateret seks tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398, hvoraf to patienter døde i løbet af 30 dage efter prøvetagningsdatoen. I alt døde 558 patienter som følge af bakteriæmi med Staphylococcus aureus, der primært forårsages af methicillin-sensitive S. aureus.

I 254 (9%) tilfælde var MRSA erhvervet i udlandet, hvilket er væsentligt lavere end før covid-19 og de deraf betingede rejserestriktioner.

Ligeledes var der et mindre fald i samfundserhvervet MRSA i forhold til 2020, hvilket også kan forklares med restriktioner i forhold til personkontakt.

(A. Petersen, A.R. Larsen, Bakterier, Svampe og Parasitter, T. Urth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)
26. oktober 2022