Uge 40/41 - 2022

Det laveste antal tilfælde af invasiv meningokoksygdom nogensinde i 2021

Det laveste antal tilfælde af invasiv meningokoksygdom nogensinde i 2021

  • I 2021 blev der registreret 10 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS), hvilket er det laveste antal årlige tilfælde nogensinde.
  • Gruppe W, der har været i stigning siden 2015, og den dominerende serogruppe i 2017, 2019 og 2020, er stort set forsvundet.
  • Gruppe B er igen den dominerende serogruppe i 2021 med 60% af alle tilfælde.

For en detaljeret beskrivelse af forekomsten henvises til årsopgørelsen over invasiv meningokoksygdom i 2021.

I perioden 2015-2018 sås et stabilt antal tilfælde af MS på ca. 40 tilfælde om året. I 2019 sås imidlertid en kraftig stigning til 56 tilfælde. Denne tendens fortsatte i 2020, men sideløbende med indførelse af restriktioner til at forhindre smitte med SARS-CoV-2 i marts 2020 sås et drastisk fald i antal MS-tilfælde. Denne udvikling fortsatte i 2021, hvor der blev registreret det lavest antal tilfælde i Danmark nogensinde, figur 1. I 2022 er der pr. 15. september 2022 registreret ni tilfælde af MS, hvor gruppe B er den dominerende gruppe.

EPI-NYT 2022 uge 40-41 figur 1 

I EPI-NYT 3-5/2021 rapporterede Statens Serum Institut om en stigning i andelen af MS forårsaget af gruppe W, en stigning der formentlig var relateret til en særlig subklon, som var ansvarlig for størstedelen af tilfældene forårsaget af gruppe W i 2019 og 2020. Siden indførelsen af covid-restriktionerne i marts 2020 har der kun været rapporteret to tilfælde af gruppe W, ét i 2020 og ét i 2021 og foreløbigt ingen i 2022. Genotypebestemmelse kunne udføres på det ene tilfælde, som viste sig at tilhøre den danske subklon.

Én patient døde som følge af MS i 2021, og der var registreret følger efter MS hos én patient. Hos halvdelen af patienterne var der registreret underliggende sygdomme forud for MS.

(F. Kristensen Lomholt, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Hoffmann, S. Baig, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)