Uge 12/13 - 2022

Tilbuddet om gratis pneumokokvaccination er blevet forlænget
Forlængelse af tilbuddet om gratis kighostevaccination af gravide
Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2021

Tilbuddet om gratis pneumokokvaccination er blevet forlænget

Tilbuddet om gratis vaccination med 23-valent pneumokokvaccine (PPV23) til visse risikogrupper er blevet forlænget. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 28. marts 2022 (tidligere den 12. marts), men har virkning for vaccinationer givet fra den 1. marts 2022, og der tilbydes vaccination til de samme grupper som under den tidligere bekendtgørelse. Læs mere om risikogrupperne her. Den nuværende bekendtgørelse udløber den 31. december 2022.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Forlængelse af tilbuddet om gratis kighostevaccination af gravide

Tilbuddet om vaccination af gravide mod kighoste er pr. 1. april 2022 blevet yderligere forlænget, så det nu er gældende til den 31. december 2022. Tilbuddet fremgår af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme.

Forekomsten af kighoste blandt børn under to år var meget lav i 2021, blandt andet på grund af smitteforebyggende tiltag i forbindelse med covid-19, øget immunitet i befolkningen på baggrund af epidemien i 2019/2020, samt på grund af netop kighostevaccination af gravide. Sidstnævnte har bidraget til at reducere antallet af tilfælde hos børn under tre måneder, hvorfor Statens Serum Institut fortsat anbefaler vaccination af gravide. Kighostevaccination anbefales i hver graviditet, også hvis den gravide tidligere skulle være blevet vaccineret via dette tilbud. Læs mere om tilbuddet her.

(S. Bach Asmussen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2021

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2021. Tallene kan blive justeret på grund af sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2020 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2016-2020, med angivelse af laveste og højeste antal tilfælde.

Der har ikke været anmeldt tilfælde af hæmorrhagisk feber, pest, polio, eller rabies.

Væsentlige ændringer i antal anmeldte tilfælde i 2021 i forhold til 2020 vil blive nærmere omtalt i efterfølgende årsopgørelser for de enkelte sygdomme.

Se årsopgørelsen for 2021 (pdf).

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)