Uge 51 - 2021

Relevante SSI-link til brug ved covid-19-vaccination
Gonorré 2019 og 2020

Relevante SSI-link til brug ved covid-19-vaccination

I Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse arbejder Rådgivnings- og Formidlingsteam blandt andet med at hjælpe sundhedsfaglige personer med covid-19-vaccinerelaterede spørgsmål. På SSI’s covid-19-subsite er der information om covid-19-vaccination til sundhedsfaglige personer, der enten varetager vaccination eller rådgiver patienter om dette. På siden kan blandt andet findes information om de tilgængelige covid-19-vacciner. Siden er opbygget således, at der i venstre side af skærmen er en række faner, der kan klikkes ind på. De mest relevante faner forklares herunder.

Under fanen ”Vacciner” kan findes generel information om alle de godkendte covid-19 vacciner og vaccinespecifikke infografikker, der kan bruges som oversigt over opbevaring, opblanding, vaccination og valg af sprøjter og kanyler.

Under fanen ”Spørgsmål og svar” kan findes svar på generelle spørgsmål om covid-19 vaccination, herunder om særlige målgrupper, vaccination og intervaller, bivirkninger og forsigtighedsregler.

Under fanen ”Registrering af vacciner i DDV” kan findes vejledning til registrering af covid-19-vacciner i Det Danske Vaccinationsregister. Vejledningen beskriver tildeling af covid-19-vaccinationsforløb, herunder hvis patienten er helt eller delvist vaccineret i udlandet, og tildeling af vaccinationsforløb til 3. stik til patienter der ikke har modtaget en invitation, og derfor ikke automatisk har fået tildelt et forløb til dette.

Under fanen ”Coronapas” kan findes information om coronapasset samt kontaktoplysninger på forskellige hotlines, der kan være behjælpelig med at svare på coronapas-relaterede spørgsmål.

Udover ovenstående covid-19-subsite er der også en del information om covid-19-vaccinerne at hente i vaccineleksikon. Der findes en kort gennemgang og oversigt over den enkelte covid-19-vaccine, og det er muligt at tilgå vaccinens produktresume. I produktresumeet findes specifikke informationer om vaccinen, herunder dosering og administration, kontraindikationer, bivirkninger samt sikkerhedsprofil. Vær opmærksom på, at der i Danmark kan være taget sundhedsfaglige beslutninger, der ikke altid stemmer overens med anbefalinger i produktresumeet.

Eksterne vejledninger og information, ikke formidlet af Statens Serum Institut

Udover ovenstående har Sundhedsstyrelsen et samlet dokument med retningslinjer for håndtering af vaccination mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen har også lavet en vidensbank for praktiserende læger og vaccinatører.

Lægemiddelstyrelsen har en temaside om vacciner mod covid-19.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har samlet information om covid-19-vaccination i almen praksis, herunder aftale om vaccinationsindsatsen mellem PLO og de forskellige regioner, doseringsvejledning og tidsinterval, registrering af vacciner, ændring og afbestilling af vaccinationstid, samt generelle retningslinjer for covid-19-vaccination i almen praksis.

Ved behov har sundhedsfaglige personer som altid mulighed for yderligere telefonisk eller skriftlig rådgivning af SSI. Telefonisk rådgivning gives på hverdage mellem kl. 8.30-11.00, onsdag dog 12.30-15.00. Skriftlig rådgivning om covid-19-vaccination gives ved at skrive til epiinfo@ssi.dk. (Skriftlige spørgsmål om covid-19-sygdom og -overvågning, herunder om data på SSI’s dashboards, bedes sendt til covidinfo@ssi.dk).

(S.B. Asmussen, P.H. Andersen, Afdeling Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Gonorré 2019 og 2020

Gonorré diagnosticeret i 2019

 • Der blev registreret 3.303 tilfælde af gonorré i Den danske mikrobiologidatabase (MiBa).
   
 • Der blev anmeldt 2.211 tilfælde til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), heraf 1.482 blandt mænd og 729 blandt kvinder, fordelt på 2.135 personer.
   
 • Blandt mænd var 749 (51%) anmeldt som homoseksuelt smittet. Dette tal var syv (1%) for kvinder.
   
 • Ni (1%) kvinder, der var anmeldt med gonorré, var gravide.
   
 • Den hyppigst forekommende aldersgruppe var 30-39 år for mænd og 20-24 år for kvinder, og København by var den hyppigst forekommende landsdel.
   

Gonorré diagnosticeret i 2020

 • Der blev registreret 3.464 tilfælde af gonorré i MiBa.
   
 • Der blev anmeldt 2.670 tilfælde til MIS, heraf 1.826 blandt mænd og 844 blandt kvinder, fordelt på 2.484 personer.
   
 • Blandt mænd var 1.012 (55%) anmeldt som homoseksuelt smittet. Dette tal var 20 (2%) for kvinder.
   
 • 24 (3%) kvinder, der var anmeldt med gonorré, var gravide.
   
 • Den hyppigst forekommende aldersgruppe var 30-39 år for mænd og 20-24 år for kvinder, og København by var den hyppigst forekommende landsdel.
   
 • Hyppigheden af ciprofloxacinresistens steg en smule i 2019 og 2020. Præparatet kan bruges ved påvist følsomhed.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2019 og 2020 henvises til årsopgørelsen for gonorré i 2019 og 2020.

EPI-NYT 2021 uge 51 figur 1

Antallet af gonorrétilfælde har været i stigning gennem en årrække. Stigningen har været mest udtalt i MIS, hvilket skyldes en øget anmeldeprocent. Denne er i 2020 helt oppe på 78%, hvilket bidrager til en bedre overvågning, figur 1. Stigningen er fortsat fra 2019 til 2020 på trods af restriktioner og nedlukning som følge af covid-19-situationen.

Overgangen til elektronisk anmeldelse via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), som indføres gradvist i 2021-2022, EPI-NYT 38-39/21, vil forhåbentlig øge anmeldeprocenten yderligere. Indtil videre har hospitalsafdelinger ikke mulighed for at anmelde via SEI, men regionerne vil åbne for denne mulighed snarest.

I MiBa er der i perioden 2019-2020 registreret 28 tilfælde af gonorré blandt 25 børn under 15 år. Otte af børnene var 13 eller 14 år mens de resterende 17 var mellem 0 og 8 år. Heriblandt var der ni nyfødte, som havde gonorroisk conjunctivitis. De øvrige mindreårige må formodes at være ofre for overgreb. Kun otte af de 25 børn, som var registreret i MiBa, var anmeldt til MIS.

Sundhedspersoner opfordres til at være særligt opmærksomme på gonokokker som årsag til øjenbetændelse hos nyfødte – især de første 14 dage efter fødslen. Gonorroisk conjunctivitis, der også forekommer hos andre end nyfødte, er en potentielt særdeles alvorlig tilstand, der ubehandlet kan medføre destruktion af øjeæblet. Disse patienter skal derfor henvises akut til specialafdeling så korrekt og omgående behandling kan iværksættes for at bevare synet.

Hyppigheden af ciprofloxacinresistens er steget en smule. Præparatet kan bruges ved påvist følsomhed, se årsopgørelsen for gonorré 2019-2020.

I lighed med andre seksuelt overførbare infektioner er gonorré en såkaldt indikatorsygdom for hiv, hvilket vil sige, at mere end 0,1 % af patienter med en seksuelt overførbar infektion også er smittet med hiv. Derfor er det glædeligt, at en stor andel af de anmeldte var testet for hiv. Der opfordres desuden til at undersøge for syfilis og klamydia.

En vigtig indsats mod spredning af gonorré er grundig laboratoriebaseret diagnostik herunder prøvetagning fra samtlige relevante anatomiske lokalisationer. I Danmark anbefales det, at heteroseksuelle asymptomatiske patienter bliver PCR-testet fra urethra for mænds vedkommende og fra vagina for kvinders vedkommende. For symptomatiske heteroseksuelle patienter gælder det samme for mænd, hvorimod PCR-testen fra vagina skal erstattes med en PCR-test fra urethra og cervix. Fælles for heteroseksuelle asymptomatiske og symptomatiske patienter gælder det, at oplysning om udøvelse af oral- og/eller analsex skal udløse en PCR-test fra henholdsvis pharynx og rectum.

Det anbefales, at både asymptomatiske og symptomatiske mænd, der har sex med mænd samt kvindelige sexarbejdere altid bliver PCR-testet fra henholdsvis pharynx, urethra og rectum samt pharynx, urethra, cervix og rectum uanset oplysning om seksualpraktikker.

Det gælder for alle patienter, der tester positiv for gonorré, at der suppleres med en PCR-test fra de(n) eventuelle ikke PCR-testede anatomiske lokalisation(er); for mænds vedkommende er det fra pharynx, urethra og/eller rectum, og for kvinders vedkommende er det fra pharynx, urethra, cervix og/eller rectum. Samtidigt hermed skal der fra de(n) ikke PCR-testede anatomiske lokalisation(er) samt fra de(n) anatomiske lokalisation(er), der er PCR-positiv(e), foretages en test til dyrkning og resistensbestemmelse, såfremt dette ikke allerede er udført.

Ligeledes er barrierebeskyttelse med kondom samt partneropsporing (3-4 uger tilbage, evt. op til 3 måneder) vigtig. Gonorré i pharynx og rectum er for det meste lav- eller asymptomatisk. Hvis infektionen udelukkende er lokaliseret dér og ikke diagnosticeres, udgør patienten et smittereservoir.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, J. Tolstrup, Dermatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, K.D. Bjerre, Dataintegration og Analyse Sekretariat, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe)

Glædelig jul og godt nytår

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, udkommer EPI-NYT først igen i uge 2, 2022. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul og et godt nytår.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)