Uge 27 - 2021

Usædvanlig forekomst af RS-virus i denne sommer

RS-virus giver anledning til luftvejsinfektion og kan ramme alle. Små børn < 2 år er dog i særlig risiko for alvorlig infektion, som ofte medfører vejrtrækningsbesvær, der ikke sjældent kræver hospitalsindlæggelse.

Under covid-19-epidemien er flere af de almindelige luftvejsinfektioner udeblevet, herunder influenza og RS-virus. Det antages, at den lave forekomst af disse infektioner skyldes en effekt af de mange samfundsrestriktioner og hygiejneforanstaltninger rettet imod covid-19. RS-virus optræder normalt hyppigt i vintersæsonen, men under covid-19-restriktionerne har der kun været få registrerede tilfælde af RS-virus i Danmark.

I de seneste uger er der imidlertid registreret et stigende antal tilfælde af RS-virus i Danmark, se tabel 1. Andre lande, herunder Australien og USA, har ligeledes rapporteret om en forekomst af RS-virus efter opblødning af covid-19-restriktioner.

EPI-NYT 2021 uge 27 tabel 1

Det er usædvanligt at se tilfælde af RS-virus i sommermånederne i Danmark, hvorfor behandlende læger opfordres til at være særligt opmærksomme på forekomsten af RS-virus hos patienter med luftvejsinfektion. Ved klinisk mistanke om RS-virus anbefales det, at man sikrer de relevante mikrobiologiske undersøgelser for at be- eller afkræfte diagnosen.

(R. Trebbien, Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik, L.S. Vestergaard, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)