Uge 10 - 2021

HPV-vaccinationsdækning for drenge kan nu ses på SSI’s hjemmeside

HPV-vaccinationsdækning for drenge kan nu ses på SSI’s hjemmeside

Siden september 2019 har drenge født efter den 1. juli 2007 fået tilbudt gratis HPV-vaccination, når de fylder 12 år. Ligesom de andre børnevaccinationer kan tilslutningen til HPV-vaccination blandt drenge nu følges på Statens Serum Instituts hjemmeside. Vaccinationsdækningen kan vises på årgang, landsdel og kommuneniveau og kan præsenteres som enten søjlediagram, tabel eller kort.

SSI har tidligere rapporteret, at drengene har taget godt i mod tilbuddet, EPI-NYT 49-50/20, og det ser ud til at fortsætte. Pr. 8. marts 2021 har 82% af drenge født i 2008 fået HPV1, mens 38% har fået HPV2 og dermed er færdigvaccinerede. Dermed ligger vaccinationsdækningen stadig næsten lige så højt som hos pigerne, hvor 85% har igangsat et forløb, mens 42% har fået begge vaccinationer, figur 1. Der skal gå minimum fem måneder mellem de to HPV-vaccinationer, og det tager derfor noget tid, før andelen af færdigvaccinerede indhenter andelen af igangsatte vaccinationforløb.

EPI-NYT 2021 uge 10 figur 1

Den høje dækning er fordelt ud over landet for begge køn, figur 2. Opdeles der på landsdele, ses den højeste vaccinationsdækning for drenge på Fyn og i Vestjylland (84%), mens den for pigerne er højest på Fyn og i Øst-, Vest- og Sydjylland (86%). Dermed er Nordjylland faldet lidt bagefter siden den seneste opgørelse, hvor vaccinationsdækningen hos begge køn var højest i denne landsdel (EPI-NYT 49-50/20). For begge køn er tilslutningen lavest i København by (drenge: 77%, piger: 79%), men dette har længe været tilfældet for pigerne, og det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at tilslutningen hos drengene også ligger lidt lavere her i forhold til resten af landet. Men at drengene følges med pigerne på tværs af landsdelene er glædeligt, da drengene dermed hurtigt og udbredt har taget tilbuddet til sig.

Ligesom for de andre vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet er målsætningen for tilslutningen 95%. Der er endnu lidt vej til målet er nået, men den høje dækning hos begge køn øger flokimmuniteten og dermed beskyttelsen af de børn, der ikke er vaccineret.

EPI-NYT 2021 uge 10 figur 2

Opdeles der på kommuneniveau, er andelen af HPV1-vaccinerede højest hos pigerne de fleste steder, men i 17 ud af 98 kommuner er andelen af drenge højest. Det drejer sig om kommunerne Albertslund, Billund, Brøndby, Dragør, Fanø, Furesø, Gladsaxe, Haderslev, Herning, Holbæk, Hørsholm, Lejre, Læsø, Rødovre, Stevns, Svendborg og Ærø.

Dækningen for HPV-vaccination er høj trods covid-19

Tilslutningen til HPV-vaccinationsprogrammet har igen været høj blandt piger de seneste par år, EPI-NYT 5/20, og det ser ud til at fortsætte på trods af covid-19. Figur 3 viser antal igangsatte vaccinationsforløb for piger fra 2012 til januar 2021.

EPI-NYT 2021 uge 10 figur 3 

Der ses et fald i antallet af administrerede vacciner i 2015 grundet en tillidskrise, der især ramte piger, der fyldte 12 år i 2015 (født i 2003). Tilliden ser dog ud til at være genoprettet, da der ses en støt stigning i igangsatte vaccinationsforløb siden da, og især henover efteråret i både 2019 og 2020. Selvom samfundet har været lukket ned, og der blev registreret et dyk i tilslutningen sidste forår, hvor det var svært at komme til egen læge, blev der givet 40.909 HPV1-vacciner til piger i 2020 hvilket er næsten 4.000 flere end i 2019.

Catch-up programmet for drenge udløber i år

Ud over børn, der fylder 12 år, tilbydes HPV-vaccination også gratis til to grupper af drenge og unge mænd, via de såkaldte catch-up programmer. Programmerne har været i gang siden februar 2020 og udløber den 31. december 2021.

Det drejer sig om:

  1. Drenge født i perioden 2006 – 30. juni 2007.
  2. Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år 1. januar 2020 eller senere, men ikke fyldt 26 år før 1. januar 2020, dvs. personer født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003. Tilbuddet frafalder, når personen fylder 26 år.

Hos drenge født i 2006 er dækningen 63%, mens den hos drenge født i 2007 er på 60%, selvom halvdelen af årgang 2007 er inkluderet i det reelle vaccinationsprogram, figur 4. SSI minder om at tilbyde drenge født i denne periode et gratis HPV-vaccinationsforløb, inden catch-up programmet udløber.

Hos den anden gruppe er vaccinationsdækningen i selve målgruppen svær at udregne, da kriteriet ’tiltrukket af mænd’ afgøres i samråd med personens egen læge. Dog kan vaccinationsdækningen for hele årgangen beregnes, og her ses det, at for drenge født mellem 1994 og 2003 stiger dækningen, jo yngre årgangen er. Dækningen ligger mellem 2% for årgang 1994 og 16% for årgang 2003, svarende til mellem 868 og 5.678 givne vacciner pr. årgang.

EPI-NYT 2021 uge 10 figur 4 

(K. Finderup Nielsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)