Uge 5-2020

Information om udbruddet med ny coronavirus
HPV catch-up vaccinationsprogrammer til drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 og til unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket af mænd
Status for deltagelse i HPV-vaccinationsprogrammet i 2019 for unge kvinder og drenge

Information om udbruddet med ny coronavirus

Statens Serum Institut (SSI) følger udviklingen i udbruddet med ny coronavirus tæt og opdaterer sin udbrudsside om sygdommen dagligt. På udbrudssiden beskrives udbruddet, smitterisiko og forholdsregler, og der er information til sundhedsfagligt personale om diagnostik og prøvetagning. Desuden er der link til SSI´s nyheder om udbruddet og til Sundhedsstyrelsens og SSI’s spørgsmål/svar om ny coronavirus. Der henvises også til hjemmesiden for det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og –kontrol (ECDC), som hver dag opdaterer antal bekræftede tilfælde af sygdommen, herunder antal døde og antal påviste tilfælde i EU.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

HPV catch-up vaccinationsprogrammer til drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 og til unge mænd i alderen 18-25 år, der er tiltrukket af mænd

Tilbuddene om gratis HPV-vaccination mod analkræft er midlertidige, de træder i kraft 1. februar 2020 og slutter 31. december 2021.

Tilbuddet om catch-up HPV-vaccination omfatter

  1. Drenge født i perioden 2006 – 30. juni 2007. Dette midlertidige tilbud gælder til 31. december 2021 og supplerer det generelle og permanente HPV-vaccinationsprogram, som gælder for drenge der er født den 1. juli 2007 eller senere. Se bekendtgørelse nr. 54 af 22. januar 2020 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. 
     
  2. Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år 1. januar 2020 eller senere, men ikke fyldt 26 år før 1. januar 2020.Tilbuddet gælder således mænd, der er tiltrukket af mænd og er født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003. Tilbuddet frafalder når personen fylder 26 år. Se bekendtgørelse nr. 50 af 22. januar 2020 om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

For begge programmer kan vaccination foretages af en læge med autorisation til selvstændigt virke eller på dennes uddelegering. Yderligere information kan ses på praktiserende lægers organisations hjemmeside.

Vaccinationsprogrammet

Drenge, der er under 15 år ved første vaccination, vaccineres med Gardasil 9 i et to-dosis program på samme vis som piger. Drenge gives første vaccination, snarest muligt efter tilbuddets ikrafttræden og anden vaccination ikke tidligere end 5 måneder efter første vaccination. Vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser.

Drenge, der er 15 år og derover ved første vaccination, skal have tre doser måned 0, 2 og 6. Minimumsinterval mellem 1. og 2. vaccine er én måned og mellem 2. og 3. vaccine tre måneder. Alle tre vacciner skal så vidt muligt gives inden for ét år. Hvis der går længere tid end anbefalet skal man have næste vaccine hurtigst muligt. Der begyndes aldrig forfra.

Det anbefales at drenge, som har et svækket immunforsvar på vaccinationstidspunktet, får 3 doser, dvs. samme vaccinationsserie som for personer, der er 15 år eller derover.

Drenge, som er begyndt med Gardasil eller Cervarix, kan færdigvaccineres med Gardasil 9. Se "HPV-vaccination - særligt for sundhedsfagligt personale", tabel 1.

For oplysninger om HPV-vaccinen og injektion, bivirkninger og beskyttelse efter vaccination og skærpet indberetningspligt henvises til EPI-NYT 24/25-19.

Bestilling af Gardasil 9

Gardasil 9 leveres i 10x1 dosis og kan bestilles på varenummer 99204 på Blanket 6 eller på ordre@ssi.dk.

Registrering i vaccinationsregistret

Alle vaccinationer, herunder Gardasil 9, skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister jf. bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Status for deltagelse i HPV-vaccinationsprogrammet i 2019 for unge kvinder og drenge

Unge kvinder

HPV-vaccination af piger i alderen 12 år har været en del af børnevaccinationsprogrammet siden 2009. Mindst 90% af årgangene 1997-2000 tog imod tilbuddet om HPV-vaccination. I 2013-14 sås en faldende tendens i antal, der begyndte HPV-vaccination. Faldet tog særligt fart efter TV2-dokumentaren ’De vaccinerede piger’, som blev sendt i marts 2015. Tilslutningen for årgangene 2001 og yngre, i særdeleshed årgangene 2003-4, der fyldte 12 år i 2015-6, faldt. Fra september 2016 sås en begyndende stigning i vaccinationsaktiviteten, i 2017 en fordobling sammenlignet med 2016, mens 2018 viste en yderligere stigning på 20%, figur 1.

EPI-NYT 2020 uge 5 figur 1

I 2019 påbegyndte 36.810 piger HPV-vaccinationsprogrammet. Antallet af piger, der påbegyndte HPV-vaccinationsprogrammet i 2019 oversteg – i lighed med 2018 – størrelsen af fødselsårgangen af 12-årige piger, som var på cirka 33.000 både i 2019 og i 2018. Sammenlignet med 2018 er der sket et lille fald på 5% i antallet af piger, der er påbegyndt HPV-vaccination. Der er dog påbegyndt flere (16%) i 2019 end i 2017: 36.810 versus 31.636.

HPV-vaccination er rettet mod 12-årige. Alle piger fra 12 til 17 år er dog dækket af tilbuddet om gratis vaccination. Det høje antal piger, som er påbegyndt HPV-vaccination i 2019, er derfor et udtryk for, at også årgange af piger ældre end 12 år bliver vaccineret.

Sammenligner man andel af HPV-vaccinerede piger i februar 2019, som beskrevet i årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet 2018, med den aktuelle opgørelse fra januar 2020, altså 11 måneder senere, ses at andelen af vaccinerede er steget for årgangene 2002-2005, tabel 1. Der var i 2019 en fortsat høj HPV-vaccinationsaktivitet for piger, og der ses fortsat catch-up-vaccination af årgange af piger til 17-årsalderen, hvilket afspejles i en stigende vaccinationsdækning for HPV1 for årgang 2002-2005 på 2-11%, højest for de yngste årgange.

EPI-NYT 2020 uge 5 tabel 1

Andelen, der er færdigvaccineret, ligger aktuelt på 71-76% for årgang 2001-2005, og på 60% for årgang 2006.

Drenge

Fra 1. september 2019 har det været et tilbud om HPV-vaccination af drenge født fra og med 1. juli 2007. Der er i perioden 1. september til slut december 2019 givet i alt 4.784 HPV-vaccinationer.

Drenge født fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 er målgruppen, og udgør ½ x 34.453 = 17.227 personer. Det vil sige at aktuelt 4.784/17.227 = 28% af drenge vaccineret med HPV1.

Kommentar

Et catch-up-program af 1½ fødselsårgange af drenge vil, udover at øge den direkte beskyttelse mod analkræft og kønsvorter, også medvirke til at øge den indirekte beskyttelse af uvaccinerede piger (flokimmunitet).

Tilbud om HPV-vaccination af drenge, som er seksuelt tiltrukket af andre drenge/mænd er vigtig, idet denne gruppe har en markant større risiko for at udvikle analkræft på baggrund af en HPV-infektion.

For piger forventes en fortsat catch-up-vaccination for årgange af piger op til 17-årsalderen, således at andelen, der er HPV1- og færdig-vaccineret, vil øges og nå tættere på målsætningen på henholdsvis 90% og 80% for HPV1 og færdigvaccineret.

For drenge var kun ca. 28% af den relevante aldersgruppe blevet vaccineret i 2019. Tilbuddet om HPV-vaccination har kun været gældende i 4 måneder, der er typisk en vis forsinkelse i forhold til anbefalet alder, og det vurderes at det er sandsynligt at dækningen vil stige, når programmet har haft en længere varighed i 2020. Det forventes samtidig, at tilbuddet om catch-up-vaccination til en bredere aldersgruppe af drenge, som beskrevet i dette EPI-NYT, vil føre til øget opmærksomhed på HPV-vaccination af drenge.

(P. Valentiner-Branth, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)