Uge 49/50 - 2020

HPV-vaccinens effekt mod invasiv livmoderhalskræft og status på vaccinationsprogrammet i Danmark

HPV-vaccinens effekt mod invasiv livmoderhalskræft og status på vaccinationsprogrammet i Danmark

Det hidtil største studie på området viser, at HPV-vaccination forebygger livmoderhalskræft effektivt, og at en tidlig indsats gør den største forskel.

Forskere fra blandt andet Karolinska Instituttet og Lund Universitet (Lei et al., 2020) har brugt svenske registerdata til at sammenligne risikoen for at udvikle invasiv livmoderhalskræft hos piger og kvinder, der har modtaget mindst én firevalent HPV-vaccination, med risikoen blandt dem der ikke har modtaget nogen HPV-vaccination. Studiet inkluderer over halvanden million svenske piger og kvinder i alderen 10 til 30 år, fulgt i perioden 2006 til 2017.

Det er tidligere vist, at HPV-vaccination beskytter bedre mod kønsvorter og celleforandringer i livmoderhalsen når der vaccineres i en ung alder – det nye studie bekræfter, at dette også er tilfældet, når det handler om livmoderhalskræft. Lei et al. har vist, at risikoen for livmoderhalskræft falder med 88%, hvis piger vaccineres før de fylder 17 år, med 64% hvis de vaccineres, før de fylder 20 år, og med 62% hvis kvinder vaccineres, inden de fylder 30 år. Den kumulative incidens for tilfælde af livmoderhalskræft var således 47 pr. 100.000 blandt vaccinerede og 94 pr. 100.000 blandt ikke-vaccinerede. Forskerne justerede deres analyse for forskellige faktorer, der kan have indflydelse på vaccineoptag og risikoen for at udvikle livmoderhalskræft, fx celleforandringer i livmoderhalsen og anden kræft end livmoderhalskræft hos moderen. Den beskyttende effekt af vaccination bekræfter tidligere studier fra Finland (Luostarinen et al., 2017), hvor der sås en vaccineeffektivitet på op til 100% (95% konfidensinterval: 16-100%), og USA (Fangjian et al., 2018) hvor incidensen af livmoderhalskræft sås at falde efter indførslen af et HPV-vaccinationsprogram. Studiet af Lei et al. er det hidtil største studie, der viser en beskyttelse mod livmoderhalskræft, og ikke blot mod forstadier hertil.

Normalt er en kronisk HPV-infektion op til 20 år om at udvikle sig til livmoderhalskræft, og derfor er de 11 år studiet dækker over en relativt kort opfølgningsperiode. På trods af dette finder forskerne en udpræget beskyttelse hos de vaccinerede piger og kvinder sammenlignet med de ikke-vaccinerede.

HPV-vaccination i Danmark

I Danmark tilbydes både piger og drenge et fuldt HPV-vaccinationsprogram når de fylder 12 år, som beskyttelse mod bl.a. livmoderhals- og analkræft. Andelen af igangsatte vaccinationsforløb (HPV1) for piger i Danmark er pr. 8. november 2020 over 80% for alle kohorter født mellem 1997 og 2007 – dvs. de der er HPV-vaccineret siden programmets begyndelse i 2009 (se statistik.ssi.dk). I forbindelse med en tillidskrise til HPV vaccinationsprogrammet fra 2013 til 2016 sås, at andelen af vaccinerede faldt for flere fødselsårgange, og i særdeleshed for årgangene 2003 og 2004. Det er derfor glædeligt, at tilslutningen nu er på samme niveau som hos de ældre årgange. For årgangen født i 2008, og som dermed fylder 12 år i løbet af 2020, har 64,5% fået den første HPV-vaccination (HPV1) pr. 8. november 2020, se figur 1. Det er endnu ikke alle i denne årgang, der er færdigvaccineret.

I figur 1 ses også vaccinationsdækningen for drenge født i 2007 og 2008. For årgang 2007 er kun drenge født efter 1. juli 2007 med i vaccinationsprogrammet, mens de der er født i første halvdel af 2007 er inkluderet i et catch-up program. Det ses, at vaccinationsdækningen for denne årgang er noget lavere end hos pigerne for både igangsatte og færdiggjorte vaccinationsforløb. Den nuværende årgang af 12-årige (født i 2008) er den første hele årgang af drenge, der er inkluderet i børnevaccinationsprogrammet, og her ses nu en vaccinationsdækning på stort set samme niveau som hos pigerne fra samme årgang. Det ser altså ud til, at drengene og deres forældre har taget godt imod anbefalingen om vaccination. Den lave andel af færdigvaccinerede skyldes, at der skal gå mindst 5 måneder mellem HPV1- og HPV2-vaccination, og at størstedelen af børn født i 2008 stadig er midt i vaccinationsprogrammet.

EPI-NYT 2020 uge 50 figur 1

Opgøres vaccinationsdækningen pr. landsdel ses det samme billede blandt piger og drenge for årgang 2008, se figur 2. For begge køn ligger København By lavest med en dækning på 59% for piger og 56% for drenge. Den højeste vaccinationsdækning ses i Nordjylland, hvor 67% af pigerne og 64% af drengene er vaccineret. At dækningen er lav i København By er ikke noget nyt – dette ses også blandt pigerne, hvis man går længere tilbage i tid (se statistik.ssi.dk). Der er stadig et stykke vej til målsætningen om en 95%-dækning, men at drengene nu også tager imod vaccination, øger immuniteten i samfundet og giver dermed indirekte beskyttelse til personer af begge køn, der ikke er vaccineret.

EPI-NYT 2020 uge 50 figur 2

(K. Finderup Nielsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)