Uge 47 - 2020

Fugleinfluenza nu i Danmark - ikke farlig for mennesker

Fugleinfluenza nu i Danmark - ikke farlig for mennesker

Den type fugleinfluenza, der i dette efterår er påvist hos danske fugle, er aldrig set overført til mennesker.

Fugleinfluenzaen, der er påvist i adskillige vildfugle og nu også i en kommerciel fjerkræbesætning, er type A og af undertypen H5N8. Udover H5N8 har der også været et enkelt fund af H5N5 i en vandrefalk. Disse undertyper af influenzavirus er udelukkende fugleinfluenzavirus, som endnu ikke er set overført til mennesker (Avian influenza overview, August 2020, ECDC). Det vurderes, at det ikke er sandsynligt, at mennesker kan blive smittet med de pågældende fugleinfluenzavirus, som man også har set tilfælde af i flere andre europæiske lande.

Statens Serum Institut (SSI) overvåger forekomsten og udviklingen i influenzavirus hos både mennesker og fugle meget tæt. Influenzalaboratoriet på SSI er Nationalt WHO Influenza Referencelaboratorium, og her kortlægges de influenzavirus, der rammer danskerne hvert år. Virus karakteriseres helt ned i detalje på arvematerialeniveau. Hvis et nyt virus, som for eksempel H5N8, pludselig skulle optræde hos mennesker, vil det kunne diagnosticeres på SSI. Influenzalaboratoriet er ligeledes Nationalt Reference Laboratorium for influenza i fugle, og udfører laboratorieundersøgelserne af fugle i forbindelse med beredskabet for fugleinfluenza i Danmark.

Lad være med at røre døde fugle

Fugleinfluenzaen er indenfor de seneste par uger blevet påvist i døde vilde fugle flere steder i Danmark. Man skal undlade at berøre døde/syge vilde fugle, og i stedet kontakte Fødevarestyrelsen, som vil sørge for, at relevante fugle bliver indsendt til undersøgelse. Se evt. nærmere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Særlige foranstaltninger for mennesker med tæt kontakt til syge fugle

Sundhedsstyrelsen har i 2006 udarbejdet en vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved udbrud af fugleinfluenza. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med tæt kontakt til fjerkræ med fugleinfluenza, for eksempel i forbindelse med at besætninger skal slås ned, anvender værnemidler og tilbydes behandling med influenzaforebyggende medicin. Desuden anbefales det, at man efterfølgende er særlig opmærksom på, hvis der skulle opstå symptomer på influenza, og kontakte sin praktiserende læge med henblik på prøvetagning til influenzaanalyse.

Mistanke om smitte af mennesker med fugleinfluenza skal anmeldes til myndighederne af den undersøgende læge, og prøver til laboratoriediagnostik skal sendes til SSI, jævnfør vejledningen i diagnostisk håndbog. Tilfælde med fugleinfluenza hos mennesker skal anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed samt skriftligt på formular 1515 til både Styrelsen for Patientsikkerhed og Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI.

(R. Trebbien, C.K. Hjulsager, Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik, L.S. Vestergaard, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)