Uge 36 - 2020

Status for deltagelse i HPV-vaccinationsprogrammet for drenge og unge mænd

Status for deltagelse i HPV-vaccinationsprogrammet for drenge og unge mænd

Det er nu et år siden, at gratis HPV-vaccination til drenge på 12 år blev indført som en del af børnevaccinationsprogrammet, og det er tid til at evaluere indsatsen.

Programmet betyder, at alle drenge født efter 1. juli 2007 får tilbudt de nødvendige to vacciner (HPV1 og HPV2) gratis, når de fylder 12 år. Ligesom pigerne har gjort det siden 2009. Ud over børnevaccinationsprogrammet, er der også to catch up-programmer til henholdsvis drenge født fra 1. januar 2006 til 30. juni 2007, og mænd der er tiltrukket af mænd, og som er født fra 1. januar 1994 til 31. december 2003. De gratis catch up-programmer blev indført den 1. februar 2020, og løber indtil 31. december 2021.

Efter en længere periode hvor der blev givet ca. 1.000 selvbetalte HPV-vaccinationer om måneden, steg antallet i august 2019 til 2.254, og i september 2019, hvor tilbuddet om gratis HPV-vaccination til drenge blev indført, blev 3.616 drenge og unge mænd vaccineret, se figur 1.

En yderligere stigning i vaccinationsaktiviteten sås også fra januar 2020, selvom de to catch up-programmer først trådte i kraft 1. februar 2020. I denne periode blev der i gennemsnit vaccineret over 7.000 drenge og unge mænd per måned. Til sammenligning blev der i de første fire måneder efter at vaccinationsprogrammet blev indført, vaccineret under 4.000 drenge i gennemsnit per måned. Der var et lille fald i vaccinationsaktiviteten i marts og april, hvilket tilskrives nedlukningen som følge af COVID-19-epidemien.

EPI-NYT 2020 uge 36 figur 1

Den højeste vaccinationstilslutning ses hos de yngre årgange der er omfattet af vaccinations- og catch up-programmerne, dvs. 2006-2008. For årgang 2006 og 2007 ses en dækning på henholdsvis 32% og 39%. For de drenge der fylder 12 år i år (årgang 2008) var dækningen i første halvdel af 2020 på 25%, på trods af at knap halvdelen af årgangen var fyldt 12 år på opgørelsestidspunktet, og dermed berettiget til gratis vaccination, se figur 2.

EPI-NYT 2020 uge 36 figur 2

For drengene har vi endnu ikke data for en hel årgang, der tilbydes vaccinen gratis via børnevaccinationsprogrammet, og som ikke vaccineres som følge af et catch up-program. Men en dækning på 39% for årgang 2007 viser, at implementeringen af HPV-vaccination til drenge er blevet taget godt i mod. Selvom vaccinationsdækningen er stigende, er målet om en dækning på 95% endnu ikke nået.

Vaccinationsprogrammet er med til at sikre ens vilkår kønnene i mellem. En højere dækning hos drenge vil øge den direkte beskyttelse mod analkræft og kønsvorter, samt medvirke til at øge flokimmuniteten og dermed indirekte beskytte personer af begge køn, der ikke er vaccinerede.

Påmindelsesbreve om HPV-vaccination

Børn som er fyldt 12 år fra 1. november 2019 eller senere, er alle blevet tildelt et 12 års vaccinationsprogram i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), omfattende 12-års vaccinerne (HPV 1 og 2). Dette betyder, at forældrene eller værge modtager et påmindelsesbrev i e-Boks 2 uger før barnet fylder 12 år. Det har i nogle tilfælde betydet, at der er givet en tid til vaccination før barnet fylder 12 år, og det derfor ikke er omfattet at bekendtgørelsen om gratis vaccination mod HPV.

Det skal hermed henstilles, at man ved tidsbestilling til HPV-vaccination i almen praksis sikrer sig, at den unge er fyldt 12 år på det tidspunkt, hvor vaccinationen gives.

(K.F. Nielsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs mere her

Læs mere om HPV-vaccination til både drenge og piger samt catch up-programmerne på SSI’s hjemmeside og stophpv.dk.

Læs også status på deltagelsen i HPV-vaccinationsprogrammer for piger i EPINYT uge 5 2020.

Pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen