Uge 3 - 2019

Ny grundvaccine i børnevaccinationsprogrammet
Nyt tilfælde af mæslinger i Herning-området med smitte til flypassagerer

Ny grundvaccine i børnevaccinationsprogrammet

Fra begyndelsen af marts måned 2019 skal der anvendes vaccinen Pentavac som ny grundvaccine i børnevaccinationsprogrammet. Pentavac svarer til den hidtil anvendte grundvaccine DiTeKiPol/Hib fra AJ Vaccines A/S (tidligere SSI vaccine). Vaccinens fem antigener er identiske med de, der indgår i vaccinen Hexyon fra samme producent (Sanofi Pasteur), og som blev anvendt i en begrænset periode i Danmark i 2016-2017, EPI-NYT 5/16 og 13/17. Pentavac er givet i over 160 millioner doser på verdensplan og anvendes blandt andet i Sverige.

Børn der er påbegyndt vaccination med DiTeKiPol/Hib fra AJ Vaccines A/S bør så vidt muligt færdiggøre vaccinationsserien med denne vaccine. De vaccinerende læger bør have dette skift in mente ved vaccinebestilling frem til primo marts måned.

Efter sommerferien vil der også ske et skift af boostervaccinen ved 5-årsalderen fra DiTeKiPolBooster fra AJ Vaccines A/S til Tetravac, som er fra samme producent som Pentavac.

Baggrunden for ændringen skyldes udfaldet af det lovpligtige udbud for vacciner og gælder i foreløbig 4 år. Inden vaccinationsstart vil der blive givet uddybende faglig information via EPI-NYT og SSI’s hjemmeside.

(P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Nyt tilfælde af mæslinger i Herning-området med smitte til flypassagerer

Der er i denne uge påvist et nyt tilfælde af mæslinger hos et mindre barn fra Herning-området. Barnet er med stor sandsynlighed blevet smittet med mæslinger på en rejse til Rumænien. Der er derfor ikke umiddelbart sammenhæng med det tilfælde af mæslinger i samme område, som blev omtalt før jul. Statens Serum Institut vil foretage genotypning af virus med henblik på afklaring af dette.

Barnet blev sygt den 7. januar. Det udviklede et mæslingelignende udslæt samme dag, som det kom tilbage til Danmark den 12. januar. Barnet blev undersøgt af vagtlæge den 13. januar og derefter indlagt på børneafdelingen på Regionshospitalet Herning. En prøve fra barnet var positiv for mæslingevirus den 14. januar på Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord blev informeret om den stærke mistanke om mæslinger allerede den 13. januar og har sikret information til modtagelige personer, som har været i kontakt med barnet samt tilbud om eventuel behandling efter smitteudsættelse.

Læger i området opfordres dog alligevel til at være ekstra opmærksomme på patienter med symptomer på mæslinger og til at sikre, at disse undersøges uden, at andre patienter i venteværelser og lignende udsættes for smitte.

For praktiske formål kan man regne med, at personer født før 1974 har haft mæslinger.

Mæslinger har været elimineret i Danmark siden 2017, men importerede tilfælde og begrænset videresmitte kan fortsat forekomme. Vi bestræber os på at informere hurtigt om alle påviste tilfælde af mæslinger for at kunne begrænse smittespredningen mest muligt.

I dette tilfælde har patienten været smitsom på et fly, hvor der befandt sig flere end 200 passagerer. Mæslingevirus er meget smitsomt, og alle ikke-immune passagerer vurderes derfor at være udsat for smitte. Da en stor del af passagererne har rumænsk nationalitet, og det på baggrund af de tilgængelige oplysninger er vanskeligt at afgøre, om de har fast ophold i Danmark, er det i mange tilfælde ikke muligt at kontakte passagererne direkte.

Der blev derfor i går udsendt en pressemeddelelse, hvorigennem alle passagerer, som var med Wizz Air W63211 fra Bukarest til Billund lørdag den 12. januar 2019, anmodes om at kontakte egen læge, hvis de er modtagelige over for mæslinger. Derudover kan andre, som har opholdt sig i Billund Lufthavn i perioden fra kl. 21.30 og ca. en time frem også have været udsat for smitte og er derfor også opfordret til at kontakte egen læge, hvis de mener sig ikke-immune.

Som forebyggelse mod sygdom efter udsættelse for smitte kan der anvendes MFR-vaccine i op til 3 døgn efter samt humant immunglobulin i op til 6 døgn efter. Detaljerede retningslinjer for rekvirering og anvendelse af disse produkter fremgår af SSI´s hjemmeside.

Til sundhedspersonale om prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger tages følgende prøver:

En blodprøve til mæslingevirus (morbillivirus) IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.

Svælgpodning og urin til påvisning af mæslingevirus RNA (ved PCR). Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i urin i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

Ved mistanke om mæslinger er det vigtigt, at diagnostik og udredning foregår så hurtigt som praktisk muligt af hensyn til isolation og behandling af patient, samt opsporing og evt. vaccination af evt. udsatte for smitte. Til diagnostik af mæslinger er serologisk påvisning ikke tilstrækkelig. Påvisning af virus ved PCR er et krav fra WHO. Det nationale WHO Reference Laboratorium for Morbilli og Rubella på SSI varetager karakterisering (typning og sekventering) af samtlige mæslingevirus-PCR-positive prøver i Danmark.

Da hurtig karakterisering af mæslingevirus er vigtig i forhold til smitteopsporing, bedes alle suspekte - såvel som mæslingevirus-PCR-positive prøver sendt hertil så hurtigt som praktisk muligt. Det anbefales, at tage telefonisk kontakt til virologisk vagthavende på SSI (i dagtiden tlf. 4033 6379, efter kl. 15.30 til vagthavende epidemiolog tlf. 4131 7404) for at forberede laboratoriet på ankomst af prøver, og derved undgå unødig forsinkelse af diagnosen og/eller typningen.

(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, L.D. Rasmussen, Virologisk Overvågning og Forskning, N. Ank, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, M.K. Thomsen, Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital)