Uge 28/33 - 2019

Høj forekomst af kighoste

I foråret og sommeren 2019 er der observeret en forhøjet forekomst af kighoste flere steder i landet, og niveauet er på nuværende tidspunkt højere, end hvad der blev observeret i begyndelsen af epidemien i 2016. Dette kan betyde, at der er en ny epidemi under opsejling, og læger bør aktuelt være ekstra opmærksomme på diagnosen hos både børn og voksne.

Forekomsten af kighoste var allerede let forhøjet i begyndelsen af året med lidt over 100 laboratoriepåviste tilfælde per måned mod normalt ca. 70. Antallet af tilfælde i maj, juni og juli var derimod markant forhøjet med henholdsvis 147, 165 og 209 tilfælde, figur 1.

EPI-NYT uge 28-33 2019 figur 1

Den forhøjede forekomst af kighoste er især observeret på Fyn og i mindre grad i Sydjylland, og for begge disse landsdele begyndte forekomsten at stige i foråret. I juli måned er der nu også set et øget antal tilfælde i landsdelene København By, Nordsjælland og Vestjylland. Incidensen per måned for de enkelte landsdele er vist i figur 2.

EPI-NYT uge 28-33 2019 figur 2

Aldersfordelingen blandt de påviste tilfælde af kighoste er som normalt, og de fleste tilfælde ses dermed blandt mindre børn under fem år og blandt de 10-15-årige, figur 3.

EPI-NYT uge 28-33 2019 figur 3

Blandt de små børn under 1 år var 53 % uvaccinerede, 15 % havde modtaget én af de tre vacciner i spædbørnsprogrammet, og 32 % havde modtaget to vacciner. Den tredje vaccine gives ved 12-månedersalderen, og først da forventes bedst mulig beskyttelse indtil 5-års vaccinationen. Kighostevaccinen yder ikke livsvarig beskyttelse, og effekten aftager gradvist over en periode på anslået 5-10 år. Studier har dog vist, at blandt små børn under to år beskytter vaccination rigtig godt mod indlæggelseskrævende kighoste, som er hyppig, især blandt spædbørn.

Symptomer

Kighoste er i sit klassiske forløb karakteriseret ved pludselige, kraftige hosteanfald med vejrtrækningsbesvær, opkastning efter hosteanfaldet og en hylende (kigende) lyd, når personen igen formår at trække vejret ind. Dette klassiske forløb ses især hos mindre børn. Hos spædbørn kan der optræde apnoetilfælde og cyanose. Hos større børn og voksne kan kighoste vise sig som et langvarigt forløb med anfaldsvis hoste, hvor opkastninger og den hylende lyd kan være fraværende. Sygdommen kan for alle aldersgrupper vare i op til 3 måneder og er yderst smitsom i begyndelsen af forløbet. For mere information samt anbefalinger med hensyn til valg af diagnostisk metode henvises til sygdomsleksikon på SSI’s hjemmeside.

Forebyggelse

Den bedste forebyggelse mod kighoste er via vaccination, og det er specielt vigtigt, at de to første vacciner gives rettidigt, når barnet ”fylder” henholdsvis 3 og 5 måneder. Data for perioden 2007 til 2017 har vist, at kun ca. 15 % af spædbørn vaccineres første gang i den uge, hvor de fylder 3 måneder, mens ca. 40 % vaccineres én uge senere, ca. 20 % to uger senere, ca. 10 % tre uger senere, mens de sidste ca. 15 % vaccineres første gang, efter de er blevet 4 måneder gamle og dermed med mindst én måneds forsinkelse.

Børn der fødes efter den 1. august 2019 vil være omfattet at den nye påmindelsesordning, EPI-NYT 26/19, og forældre til disse børn vil blive påmindet om vaccination via et brev i e-Boks 14 dage før det anbefalede vaccinationstidspunkt.

Det anbefales, at børn under 2 år, der har været udsat for smitte og endnu ikke har modtaget de to første spædbørnsvacciner, får forebyggende behandling med antibiotika, uanset symptomer. Barnet bør podes fra svælget (nasopharynx) før opstart af behandling. Er der kighoste i barnets husstand, anbefales det, at alle husstandens medlemmer får forebyggende behandling. Antibiotikabehandling ved kighoste sigter primært mod at forhindre videre smitte, da det kun sjældent vil have en effekt på selve sygdommens forløb.

Sundhedspersonale kan være i risiko for at blive smittet af børn med kighoste og kan også risikere at smitte andre børn, fx sundhedsplejersker med kontakt til spædbørn. Der er ingen nationale retningslinjer for vaccination af voksne, men hvis voksne ønsker at booste deres immunitet mod kighoste kan fx diTekiPol Booster, Tetravac eller diTeki Booster anvendes.

(T. Dalby, Infektionsberedskabet, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe, P.H. Andersen, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)