Uge 11 - 2019

Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi har i perioden 2014 – 2018 ligget stabilt og ganske få smittes i DK

Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi har i perioden 2014 – 2018 ligget stabilt og ganske få smittes i DK

Tyfus- og paratyfusinfektion forårsages af Salmonella Typhi og S. Paratyphi bakterier. Begge typer af infektion er anmeldepligtige til det nationale laboratorieovervågningssystem på Statens Serum Institut samt for behandlende læger gennem det kliniske anmeldelsessystem på formular 1515.

En detaljeret årsopgørelse for 2014-2018 kan findes her.

Smitte med begge bakterier skyldes primært indtagelse af fødevarer eller vand, der er forurenet med afføring fra mennesker der bærer på S. Typhi eller S. Paratyphi. Der stilles derfor særlige krav om negative afføringsprøver, før patienter, der arbejder i fødevareindustrien, børn i institution og andre særlige grupper kan genoptage arbejde eller institutionskontakt efter Tyfus eller paratyfus infektion.

Sygdommen kan behandles med antibiotika og der findes endvidere en vaccine.

Andelen af patienter smittet under udlandsrejse er 95% og ganske få personer (under 10 i alt) antages at være smittet i Danmark i perioden 2014 - 2018. Se overvågningsdata for klinisk anmeldte tilfælde af S. Typhi eller S. Paratyphi i Danmark.

I løbet af 2014-2018 blev der i alt registreret 119 tilfælde af tyfus og paratyfus med et stabilt antal på under 30 tilfælde årligt. Mellem en tredjedel og op til halvdelen af alle personer med udenlandsk smitte antages at være smittet i Pakistan eller Indien. 

Ændret undersøgelsesmetode af prøver indsendt til Den nationale Salmonella laboratorieovervågning, fra dyrkning til helgenomsekventering, har fra 2017 gjort det muligt at identificere patienter, som er smittet med samme type bakterier og dermed formodes at være smittet af den samme kilde, formentlig i samme land.

(C. Kjelsø Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og M. Torpdahl Afdeling for Bakterier, parasitter og svampe)