Uge 6/8 - 2018

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2017
Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram
Anbefalinger for tetanusprofylakse ved sårskade

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2017

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2017. Tallene kan blive justeret på grund af sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2016 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2012-2016, med angivelse af laveste og højeste antal tilfælde.

Der har ikke været anmeldt tilfælde af hæmorrhagisk feber, meningokoksygdom gruppe A, pest, polio, rabies eller rubella.

Se årsopgørelsen for 2017 (pdf).

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram

Anbefalingerne på SSI’s hjemmeside for tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram er blevet opdateret.
Den væsentligste ændring vedrører børn med usikker vaccinationsstatus, hvor der kan være behov for at måle antistoffer mod difteri og tetanus. SSI har overtaget analysen fra en afdeling, der nu hører under AJ Vaccines A/S, og har i den forbindelse ændret og revalideret de benyttede analysemetoder. Samtidig er grænsen for beskyttelse mod tetanus hævet fra 0,01 til 0,02 kIU/L for at sikre, at der ikke bliver meldt falsk positive svar ud. (kIU/L svarer til den tidligere anvendte enhed IE/ml). SSI har udarbejdet flow charts til hjælp ved tolkning af analysesvar baseret på de nye grænser, afhængigt af om der er givet boostervaccine en måned før prøvetagning. Til tolkning af antistofsvar kan anvendes følgende retningslinjer:

Antistoffer mod difteri:
> 0,1 kIU/L: beskyttet, næste vaccination gives afhængig af vaccinationsstatus. Se flow chart for hjælp til tolkning af antistofsvar mod difteri.
0,01- 0,1 kIU/L: beskyttet i begrænset omfang. Én eller flere vaccinationer anbefales, afhængig af vaccinationsstatus. Se flow chart for hjælp til tolkning af antistofsvar mod difteri.
< 0,01 kIU/L: ubeskyttet. Dette kan skyldes, at personen aldrig er primærvaccineret, eller at det er meget længe siden, at personen sidst blev vaccineret. Én eller flere vaccinationer anbefales, afhængig af vaccinationsstatus.

Antistoffer mod tetanus:
> 0,2 kIU/L: beskyttet, næste vaccination gives afhængig af vaccinationsstatus. Se flow chart for hjælp til tolkning af antistofsvar mod tetanus.
0,02- 0,2 kIU/L: beskyttet i begrænset omfang. Én eller flere vaccinationer anbefales, afhængig af vaccinationsstatus. Se flow chart for hjælp til tolkning af antistofsvar mod tetanus.
< 0,02 kIU/L: personen er ubeskyttet. Dette kan skyldes, at personen aldrig er primærvaccineret, eller at det er meget længe siden, at personen sidst blev vaccineret. Én eller flere vaccinationer anbefales, afhængig af vaccinationsstatus.

(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, C.S. Jørgensen, Afdeling for Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik)

Anbefalinger for tetanusprofylakse ved sårskade

SSI’s anbefalinger for tetanusprofylakse ved sårskade, baseret på EPI-NYT 5b/15, er blevet lettere revideret og kan læses på SSI’s hjemmeside under fanebladet ”Vaccination” og menupunktet ”Efter eksposition”. For konkrete eksempler på risikovurdering efter sårskade henvises til EPI-NYT 5b/15.

(Rådgivningsteam, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

21. februar 2018