Uge 22 - 2018

Syfilis 2017

Syfilis 2017

 • Syfilis har været i stigning siden årtusindskiftet, men synes nu at være stagnerende, og muligvis endda let faldende. I 2017 blev der registreret 545 tilfælde, hvoraf 89 % forekom blandt mænd.
   
 • Hovedparten af tilfældene fandtes blandt mænd, der har sex med mænd (MSM), hvoraf 35 % var hiv-positive.
   
 • I modsætning til gonorré, som forekommer hyppigst hos 20-24-årige, er syfilis hyppigere blandt ældre; medianalderen i 2017 var 41 år for mænd og 30 år for kvinder.
   
 • Den generelle gravidscreening førte til, at 10 kvinder fik påvist syfilis i graviditeten. For ni foreligger oplysninger om behandling. Der er ikke anmeldt tilfælde af kongenit syfilis i 2017.
   
 • Hyppig testning af relevante grupper kan medvirke til at bryde smittekæder og derved bidrage til reduktion i antallet af tilfælde.
   
 • Alle MSM anbefales årlig testning for hiv og øvrige seksuelt overførbare infektioner, og MSM med et aktivt seksualliv, som ikke konsekvent bruger kondom, anbefales at blive testet to til fire gange årligt.

I 2017 registrerede Statens Serum Institut (SSI) 545 tilfælde af syfilis, fordelt på 521 personer.

I alt 487 (89 %) af tilfældene forekom blandt 463 mænd og 58 (11 %) blandt 58 kvinder, idet 24 mænd havde to tilfælde i løbet af året.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2017 henvises til årsopgørelse over syfilis 2017.

Syfilis var i årene 1994 til 2001 meget sjælden i Danmark; der blev i denne periode anmeldt under 20 tilfælde om året. Fra årtusindskiftet har der været en stigning i antallet af tilfælde, som især var kraftig i årene 2006-2011. Efter en nedgang i antallet af tilfælde i 2012 var syfilis igen i stigning, men har nu atter vist et fald. Dette fald gælder dog hovedsageligt MSM.

Den typiske chanker er symptomfri og desuden ofte lokaliseret steder, hvor patienten ikke kan opdage den (vagina, rektum, mundhule). Afbrydelse af smittekæder kan derfor ikke baseres på symptomforanlediget lægekontakt. Derfor er det væsentligt, at MSM testes hyppigt, selvom de ikke har symptomer. Dette fører til diagnostik og behandling af ellers uerkendt syfilis, hvorved smittekæder kan brydes.

Det har været ført kampagner for at få flere MSM til at lade sig teste hyppigt for seksuelt overførte infektioner, herunder hiv, syfilis og gonorré. Disse kampagner synes at have båret frugt hvad angår syfilis, idet den nævnte stigningstakt for syfilis – en infektion, som især findes hos MSM – ikke fortsætter. Man kan håbe, at indførelsen af PrEP (medikamentel hiv-profylakse), som ventes i indeværende år, vil føre til at endnu flere MSM bliver hyppigt undersøgt for bl.a. syfilis, hvorved smittekæderne yderligere kan brydes.

Det anbefales, at alle MSM testes for seksuelt overførte infektioner inklusive hiv årligt, og at MSM, der har et aktivt seksualliv og ikke konsekvent benytter kondom, testes to - fire gange årligt. Denne testhyppighed anbefales også af det amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) og af National Health Service (NHS) i England.

Andelen af de anmeldte syfilispatienter (især MSM), der er testet for hiv, er meget høj. Dette er positivt, og det er vigtigt, at MSM, der testes for syfilis, samtidig testes for hiv, EPI-NYT 46/09, klamydia, lymfogranuloma venereum (LGV) samt gonorré, jf. Sundhedsstyrelsens Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner.

Siden 1. januar 2010 har der været generel screening af gravide for syfilis, EPI-NYT 27-33/2010. Ved fund af positiv screeningstest skal der udføres konfirmatoriske serologiske undersøgelser for at be- eller afkræfte screeningsresultatet. I flere tilfælde har det været nødvendigt at påminde patienternes egen læge om dette, og der er eksempler på, at de pågældende kvinder ved den konfirmatoriske test har fået påvist oplagt behandlingskrævende syfilis.

Der blev i 2017 diagnosticeret 10 tilfælde af syfilis blandt gravide, heraf var otte danske kvinder. Ni af kvinderne vides at være blevet behandlet, og heraf overførte ingen syfilis til deres nyfødte barn. Der blev endvidere ikke fundet nogen tilfælde af syfilis hos børn i 2017.

PCR er velegnet til påvisning af Treponema pallidum i chankermateriale og er oftest positiv, før der kan påvises antistoffer, der skal dog også udføres serologiske undersøgelser for at kunne monitorere behandlingseffekten.

Syfilis anmeldes til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI på formular 1510, som kan downloades hér.

(S. Cowan, M. Wessman, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, J. Kähler, DIAS, S. Hoffmann, Bakterier, Parasitter & Svampe)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

30. maj 2018