Uge 16 - 2018

Laboratoriepåvist kighoste 2017

Laboratoriepåvist kighoste 2017

Der blev påvist i alt 1068 tilfælde af kighoste i 2017. Forekomsten var størst i København, Nordsjælland og Fyn, og den laveste forekomst var på Bornholm og i Nordjylland.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2017 henvises til årsopgørelse over laboratoriepåvist kighoste 2017.

I 2016 var der epidemi af kighoste i Danmark med i alt 2086 tilfælde, hvor normalniveauet er på 500-1000 tilfælde årligt. Epidemien strakte sig over månederne maj 2016 til og med februar 2017, figur 1. I resten af 2017 var niveauet af påvist kighoste tilbage til det normale leje igen.

EPI-NYT uge 16 2018 figur 1

I lighed med tidligere år påvises kighoste primært blandt små, uvaccinerede spædbørn samt blandt større skolebørn. Desuden er der en top blandt voksne i alderen 35-50 år, figur 2.

EPI-NYT uge 16 2018 figur 2

Denne aldersfordeling svarer til, hvad man kan se fra data rapporteret fra andre lande i Europa til ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Toppen af påviste tilfælde blandt voksne i trediverne og fyrrene afspejler sandsynligvis både smitte i børnefamilier samt et øget fokus på at undersøge forældre til børn med formodet kighoste.

Kighoste hos børn under 2 år

For børn under 2 år er kighoste individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515, såfremt tilfældet er laboratoriepåvist.

I 2017 blev der anmeldt i alt 107 børn under 2 år med kighoste.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2017 henvises til årsopgørelse over kighoste hos børn under 2 år, 2017

Blandt de 107 anmeldte børn under 2 år var 57 børn (53 %) uvaccinerede, mens 16 (15 %) havde fået alle tre kighostevaccinationer (DiTeKiPol/Hib® eller Hexyon®).

I alt 65 (61 %) børn var indlagt én eller flere dage, figur 3. Blandt børn under 5-måneders-alderen, som højest har fået én vaccination, var 49 ud af 55 (89 %) indlagt. Som det ses, er det de små uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn, som bliver hårdest ramt af sygdommen og indlægges på hospital.

EPI-NYT uge 16 2018 figur 3

Baseret på anmeldelserne blev der ikke registreret dødsfald på grund af kighoste i denne aldersgruppe i 2017. På 2 af anmeldelserne stod anført, at der var tale om et bevidst fravalg af børnevaccination.

Forebyggelse ved hjælp af antibiotika (PEP)

Helt eller delvis ubeskyttede børn under 24 måneder, som udsættes for kighostesmitte, bør tilbydes forebyggende behandling med antibiotika efter de retningslinjer, som er beskrevet på SSI hjemmeside under Kighosteprofylakse efter udsættelse for smitte. Det er desuden vist, at man reducerer risikoen for udvikling af pneumoni, indlæggelse og dødeligheden blandt ubeskyttede børn, som udsættes for smitte, hvis man vaccinerer barnet mod kighoste samtidig med, at der gives PEP. Primærvaccinen DiTeKiPol/Act-Hib® kan gives fra 2-måneders-alderen.

Det er ligeledes vigtigt, at ældre søskende til spædbørn er vaccineret som anbefalet. Desuden bør gravide, der får konstateret kighoste kort før fødslen, det vil sige mindre end 3 uger før termin, straks sættes i behandling.

Kommentar

Kighoste er en yderst smitsom bakterieinfektion, der giver voldsomme hosteanfald, som blandt små børn er karakteriseret ved en hylende lyd, ”kigen”, i forbindelse med indånding efter hosteanfald. Vaccination mod kighoste er inkluderet i vaccinationsprogrammet ved 3, 5 og 12 måneders-alderen samt ved 5 år. Formålet med vaccinationerne er især at beskytte spædbørn mod infektionen, der kan forløbe alvorligt og undertiden livstruende i denne aldersgruppe. Antibiotika kan mindske risikoen for smitte men vil sjældent have en effekt på selve sygdomsforløbet, der kan vare i op til 3 måneder. Kighoste blandt ældre børn og voksne kan have et langvarigt og udmattende forløb, men vil normalt ikke være alvorligt. Hosten vil oftest være uden den karakteristiske kigen, og infektionen er derfor formentligt fortsat underdiagnosticeret blandt voksne.

Immuniteten efter vaccination eller kighostesygdom varer kun i 4-12 år. Således er størstedelen af befolkningen modtagelige overfor kighoste, hvilket også kan ses af aldersfordelingen i 2017, hvor lige knapt halvdelen af alle tilfælde blev påvist blandt personer i alderen 20 år og derover (48 %). Da spædbørn ikke modtager betydende antistoffer fra moderen (med mindre denne vaccineres sent i graviditeten), er det vigtigt at sikre, at især de to første vaccinationer ved 3 og 5 måneder gives uden unødig forsinkelse.

Sundhedsstyrelsen er via en arbejdsgruppe i vaccinationsudvalget aktuelt ved at vurdere, om forebyggelsen af kighoste blandt spædbørn kan forbedres.

(T. Dalby, Infektionsberedskabet, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe, L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

18. april 2018