Uge 12 - 2017

Ny landeklassifikation i forhold til zikavirus
Udvidede anbefalinger for vaccination mod gul feber ved rejse til Brasilien

Ny landeklassifikation i forhold til zikavirus

WHO har sammen med ECDC, det europæiske center for sygdomskontrol, og CDC, det amerikanske center for sygdomskontrol, pr. 10. marts 2017 lavet en fælles landeklassifikation i forhold til risiko for smitte med zikavirus. I klassifikationen inddeles landene i fire grupper baseret på både aktuel og tidligere forekomst af zikavirus samt potentialet for smitte med zikavirus vurderet ud fra bl.a. forekomst af relevante myg.

Kategori 1 omfatter lande/områder med pågående smitte af zikavirus, og hvor zikavirus enten er ny-introduceret (fra 2015) eller gen-introduceret. Denne kategori svarer stort set til de lande/områder, der indtil nu har været anført på Statens Serum Instituts (SSI) hjemmeside som lande/områder med udbrud af zikavirus. Gravide eller kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, anbefales fortsat at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande i kategori 1.

Kategori 2 omfatter lande/områder med pågående smitte af zikavirus, hvor zikavirus har været tilstede før 2015, eller hvor zikavirus ikke længere er ny- eller gen-introduceret. Aktuelt omfatter denne kategori lande, hvor man før 2015 har konstateret smitte med zikavirus, herunder visse lande i Afrika og Sydøstasien. Herudover vil kategorien i fremtiden komme til at omfatte lande fra kategori 1, hvor smitte fortsat forekommer efter en længere tidsperiode, forventeligt omkring 2 år. Dette kan fx være lande i Syd- og Mellemamerika. Lande i denne kategori betragtes som endemiske for zikavirus. Hvis gravide rejser til disse lande, bør de være ekstra omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik, se nedenfor.

Kategori 3 omfatter lande/områder, hvor smitte med zikavirus ikke aktuelt pågår, men er forekommet tidligere, og hvor der er potentiale for smitte i fremtiden. Dette omfatter for øjeblikket kun få lande/områder af begrænset størrelse så som Påskeøen og visse andre øer i Stillehavet.

Kategori 4 omfatter lande, hvor den myg, der typisk overfører zikavirus (Aedes aegypti), forekommer, og dermed har et potentiale for smitte, men hvor tilfælde med lokal smitte af zikavirus ikke er set. Dette omfatter en række lande i flere verdensdele.

Den nye landeklassifikation kan ses på SSI’s side Udbrud af zikavirus. Her findes også yderligere rådgivning vedrørende zikavirus.

SSI’s anbefalinger vedrørende rejser til områder med zikavirus, og i særdeleshed for gravide, er i hovedtræk uændrede. Gravide eller kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, anbefales fortsat at udskyde ikke-nødvendige rejser til lande/områder i kategori 1. Såfremt rejsen ikke kan udskydes, skal den gravide være særligt opmærksom på myggestiksbeskyttelse.

Generelt opfordres alle, og særligt gravide, der rejser i områder med risiko for myggestiksoverførte sygdomme, at beskytte sig godt mod myggestik. Se Beskyttelse af gravide rejsende på Statens Serum Instituts hjemmeside.
 
Selvom WHO, ECDC og CDC har udarbejdet den nye klassifikation i fællesskab, er listerne over lande med udbrud af zikavirus, der er angivet på de enkelte organisationers hjemmesider, endnu ikke helt identiske, ligesom der kan være variation i andre organisationers rejseanbefalinger. Dette kan bl.a. bero på lokale vurderinger.
 
Statens Serum Institut følger til stadighed situationen. Instituttets gældende rejseanbefalinger er anført på siden Udbrud af zikavirus.
 
(A. Koch, P.H. Andersen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Udvidede anbefalinger for vaccination mod gul feber ved rejse til Brasilien

Udbruddet af gul feber i Brasilien, EPI-NYT 6/17 og 10/17, udvikler sig fortsat til nye områder, som normalt ikke regnes for gul feber-risikoområder. Der rapporteres nu om bekræftede tilfælde af gul feber i staten Rio de Janeiro og om mistænkte tilfælde i både primater (aber) og mennesker i staten São Paulo. Der er fortsat ikke rapporteret om tilfælde i byerne Rio de Janeiro eller São Paulo.

På baggrund af den usikre situation har SSI efter konference med sin rejsereferencegruppe besluttet indtil videre at anbefale gul feber-vaccination til alle rejsende til Brasilien over 9-måneders-alder. Der er fortsat ingen krav om gul feber-vaccination ved indrejse til Brasilien.

Vaccinen kan gives fra 9-måneders-alderen. Beskyttelse indtræder 10 dage efter vaccination.
Der gives én dosis. Én vaccination giver livslang beskyttelse. Dette gælder også for personer, som tidligere er vaccineret mod gul feber.

(P.H. Andersen, A. Koch, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI’s rejsereferencegruppe)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

22. marts 2017