Uge 10 - 2017

Tilfælde af hepatitis A i Europa blandt mænd der har sex med mænd
Opdatering af gul feber i Brasilien
Udfasning af det midlertidige vaccinationsprogram

Tilfælde af hepatitis A i Europa blandt mænd der har sex med mænd

Der er i øjeblikket tre udbrud af hepatitis A i Europa relateret til seksuel smitte. Siden februar 2016 er 287 tilfælde rapporteret i 13 forskellige lande – heriblandt Danmark. Vaccination er effektiv beskyttelse mod sygdommen.

England, Holland og Tyskland informerede i december det internationale sygdomsnetværk om stigninger i tilfælde af hepatitis A, primært blandt mænd der har sex med mænd (MSM). Molekylærbiologisk typning af hepatitis A-virusset har vist, at der er tale om tre forskellige varianter af genotypen IA, der forårsager denne stigning, som efterfølgende også er rapporteret i 10 andre lande.

Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol (ECDC) følger situationen og har for nyligt udgivet en risikovurdering om udbruddet, ligesom det er beskrevet i følgende tre artikler i Eurosurveillance:
-Artikel fra Holland
-Artikel fra England
-Artikel fra Tyskland 

Mindst et tilfælde i Danmark

I Danmark har et tilfælde af hepatitis A fra 2016 ved hjælp af typning kunnet kobles til udbruddet i Tyskland. Derudover er der registreret tre hepatitis A-tilfælde hos MSM siden oktober 2016, hvor undertypning af patientprøven ikke har været mulig. Det er derfor uvist, om de er koblet til de igangværende udbrud. En person har rejst til Tyskland, men de to andre formodes at være smittet i Danmark.

Udbrud med hepatitis A blandt MSM er tidligere set i Danmark i 2004 forbundet med sauna-besøg i Storkøbenhavn, EPINYT 52/04Dette udbrud blev også beskrevet i Eurosurveillance.

Smitter før man får symptomer

Infektion med hepatitis A-virus kan være asymptomatisk, men giver hos voksne ofte leverbetændelse. Symptomerne er feber, kvalme, mavesmerter og gulsot; gulfarvning af huden og af det hvide i øjnene. Urinen bliver mørkfarvet, og afføringen bliver lys. Voksne kan få disse symptomer i én til flere uger, hvorefter de har overstået infektionen og er immune resten af livet.

Hepatitis A smitter fæko-oralt, det vil sige ved indtagelse af virus udskilt fra afføringen af smittede personer. I det aktuelle udbrud drejer det sig om seksuel oral-anal kontakt (også kaldet rimming), men hyppigst sker smitten via indtagelse af fækalt forurenede fødevarer eller vand.

Virus udskilles i afføringen inden de første symptomer viser sig, hvilket betyder, at patienter er smitsomme i de sidste uger af inkubationsperioden. Inkubationstiden, det vil sige den tid, der går fra man smittes, til man får symptomer, er ret lang. Typisk 3-4 uger men kan variere mellem 15 og 50 dage.

MSM, der dyrker rimming er i særlig risiko for at få hepatitis A, og de igangværende internationale udbrud kan forklares ved, at der på tværs af Europas grænser er et stort seksuelt netværk blandt MSM. Statens Serum Institut anbefaler derfor, at mænd der har sex med mænd lader sig vaccinere mod hepatitis A for at opnå livslang immunitet mod sygdommen. Da der findes kombinationsvacciner mod både hepatitis A og hepatitis B, og da hepatitis B-vaccine ligeledes anbefales MSM, anbefales kombinationsvacciner hos personer, der ikke tidligere er vaccineret mod hepatitis B. Vaccine og lægehonorar betales af personen selv.

(L. Müller, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Opdatering af gul feber i Brasilien

Siden december 2016 har et stort udbrud af gul feber i Brasilien udviklet sig. Udbruddet forekommer primært i den østlige del af landet, EPI-NYT 6/2017. Dette udbrud af gul feber udvikler sig fortsat.

Der rapporteres nu om flere tilfælde af gul feber i Espirito Santo-regionen i Brasilien, en region lige nord for Rio-staten. Dog er der endnu ikke rapporteret om tilfælde i byerne Rio de Janeiro eller São Paulo.

Der er pr. 2. marts 2017 rapporteret om 1.369 tilfælde, hvoraf 326 er laboratoriebekræftet.
Der er rapporteret om 220 dødsfald, heraf 109 blandt de bekræftede tilfælde, svarende til en dødelighed på 33 % blandt bekræftede tilfælde.

De bekræftede tilfælde er fra de tre stater Minas Gerais (269), Espírito Santo (53) og São Paulo (4). Der ses en nedadgående tendens i Minas Gerais, men det er nødvendigt, fortsat at monitorere forekomsten tæt for at vurdere, om forekomsten fortsat falder.
I Espírito Santo er der fra 2. til 24. februar 2017 rapporteret om 120 nye tilfælde (både bekræftede og mistænkte tilfælde).

Gul feber-vaccination anbefales alle rejsende over 9-måneders-alder til områder i Brasilien med risiko for transmission af gul feber, det vil sige stort set hele Brasilien inklusive Iguaçu-vandfaldene. Kystbyerne Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife og Fortaleza er dog indtil videre ikke risikoområder for gul feber.

Der er fortsat ingen krav om gul feber-vaccination ved indrejse til Brasilien, men vaccination og myggestiksprofylakse anbefales således stærkt til alle rejsende til de aktuelle risikoområder.

Vaccinen kan gives fra 9-måneders-alderen. Beskyttelse indtræder 10 dage efter vaccination.
Der gives én dosis. Én vaccination giver livslang beskyttelse. Dette gælder også for personer, som tidligere er vaccineret mod gul feber.

(A.H. Christiansen, A. Koch, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Udfasning af det midlertidige vaccinationsprogram

I børnevaccinationsprogrammet har der siden uge 7/8 2016 midlertidigt været anvendt en vaccine, Hexyon®, som - ud over beskyttelse mod de samme sygdomme som DiTeKiPol/Act-Hib® - også giver beskyttelse mod hepatitis B, EPI-NYT 3/16 og 5/16.

Det midlertidige vaccinationsprogram begynder udfasning fra den 3. april 2017.

Alle børn, der påbegynder vaccinationsprogrammet fra denne dato, skal derfor vaccineres med DiTeKiPol/Act-Hib®.

Børn der er påbegyndt vaccination i det midlertidige vaccinationsprogram med Hexyon® tilbydes færdigvaccination med denne vaccine.

I et kommende EPI-NYT vil der blive bragt mere detaljeret information om udfasningen.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

8. marts 2017