Uge 3 - 2016

Nyt midlertidigt børnevaccinationsprogram

Nyt midlertidigt børnevaccinationsprogram

Statens Serum Institut har siden 2013 været ramt af produktionsproblemer i vaccineområdet. I 2014 medførte dette, at det blev nødvendigt at indføre et midlertidigt børnevaccinationsprogram i Danmark, EPI-NYT 50/13 og 3/14. Dette midlertidige vaccinationsprogram sluttede formelt ultimo 2015, EPI-NYT 47/15.

I 2015 har SSI, fraset en kort periode i efteråret 2015, EPI-NYT 41/15, været i stand til at forsyne børnevaccinationsprogrammet med primær- og boostervacciner. Men problemer i produktionen er desværre fortsat i 2015, og det har ikke været muligt at opbygge lagre af den ønskede størrelse. Aktuelt er vaccinen diTekiPol Booster i restordre, og der kan forudses en ny periode med forventet restordre på primærvaccinen DiTeKiPol/Act-Hib i løbet af uge 4. Der er derfor ikke udsigt til, at det i 2016 kan lykkes både at levere de nødvendige vacciner og at opbygge et tilstrækkelig stort lager, som er nødvendigt for at sikre en stabil forsyning.

På denne baggrund er det efter aftale med Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet besluttet at indføre et nyt midlertidigt børnevaccinations-program, som forventes at have en varighed på ét år. Det er aktuelt ikke muligt at skaffe en pentavalent vaccine, som svarer til SSI´s primærvaccine DiTeKiPol/Act-Hib. Den hexavalente vaccine, der blev anvendt i det første midlertidige vaccinationsprogram (Infanrix hexa®), kan heller ikke skaffes, men der vil blive anvendt en tilsvarende hexavalent vaccine, Hexyon®, som produceres af Sanofi Pasteur, og som er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Det forventes, at denne vaccine kan leveres fra starten af uge 6.

Børn, der begynder vaccination fra det tidspunkt, hvor Hexyon® bliver leveret, skal derfor vaccineres med denne vaccine. Vaccinen yder - ud over beskyttelse mod de samme sygdomme som SSI´s vaccine DiTeKiPol/Act-Hib - også beskyttelse mod hepatitis B. Det tilstræbes at indkøbe en mængde Hexyon®, således at alle børn, der påbegynder et vaccinationsprogram med Hexyon®, kan færdigvaccineres med denne vaccine.

Når SSI´s primærvaccine DiTeKiPol/Act-Hib går i restordre, må tilbageværende vacciner hos lægerne prioriteres til at begynde vaccination af børn i 3-måneders-alderen. Hvis praksis i perioden fra uge 4 til uge 6 løber tør for denne vaccine, kan man evt. forsøge at låne vacciner i en nabopraksis til opstart af børn i vaccinationsprogrammet.

Børn, der allerede er påbegyndt vaccinationsprogrammet, og har fået én eller to DiTeKiPol/Act-Hib-vacciner, skal - hvis muligt - også færdigvaccineres med denne vaccine. Det er forventningen, at SSI kan levere primærvacciner til færdigvaccination af disse børn. Kun hvis der ikke er SSI-vacciner tilgængelige på tidspunktet for vaccination, hverken decentralt eller centralt, skal barnet færdigvaccineres med Hexyon®. Det forventes kun at dreje sig om få børn, og de vil – i lighed med hvad der gjaldt under det første midlertidige vaccinationsprogram – blive tilbudt at blive vaccineret færdig med monovaccine mod hepatitis B (Engerix B Pæd®). Det forventes, at SSI igen vil kunne levere DiTeKiPol/Act-Hib-vacciner til brug for færdigvaccination fra medio februar 2016. Og SSI forventer igen at kunne levere diTekiPol Booster til brug for revaccination i 5-års-alderen fra uge 5.

Indberetning af givne børnevacciner til Det Danske Vaccinationsregister (DDV) blev lovpligtigt fra 15. november 2015, EPI-NYT 45/15, men da alle læger endnu ikke indberetter via DDV, er det nødvendigt også at indføre midlertidige afregningskoder, således at Hexyon® kan skelnes fra den vanlige SSI-vaccine.

I et kommende EPI-NYT vil der blive bragt mere detaljeret information om vaccination i det nye midlertidige vaccinationsprogram og om selve vaccinen Hexyon®.
(P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

22. januar 2016