Uge 50 - 2014

Udfasning af det midlertidige vaccinationsprogram
Løbende opgørelse af vancomycin-resistente enterokokker på SSI’s hjemmeside

Udfasning af det midlertidige vaccinationsprogram

I børnevaccinationsprogrammet har der siden den 15. januar 2014 midlertidigt været anvendt andre vacciner end de normale børnevacciner fra Statens Serum Institut (SSI), EPI-NYT 50/13 og 3/14. Dette har bl.a. betydet, at børn under det midlertidige program også er blevet vaccineret mod hepatitis B.

SSI´s primærvaccine (DiTeKiPol/Hib) er nu igen tilgængelig, EPI-NYT 42-43/14, hvorfor det midlertidige vaccinationsprogram begynder udfasning fra den 1. januar 2015.

Alle børn, der påbegynder vaccinationsprogrammet efter denne dato, skal derfor vaccineres med SSI’s DiTeKiPol/Hib-vaccine, og vil ikke blive tilbudt vaccination mod hepatitis B. Alle børn, der som led i det midlertidige vaccinationsprogram har modtaget mindst én Infanrix hexa®, og som derfor også er påbegyndt et vaccinationsprogram mod hepatitis B, tilbydes at blive vaccineret færdig mod denne sygdom. Tilbuddet vil være gældende frem til udgangen af 2015.

Det er vigtigt at pointere, at det ikke er besluttet at indføre vaccination mod hepatitis B i børnevaccinationsprogrammet, og at vaccination mod sygdommen kun var begrundet i, at den vaccine, der kunne leveres (Infanrix hexa®) som erstatning for den normale SSI-vaccine (DiTeKiPol/Hib), også indeholdt hepatitis B-komponenten, EPI-NYT 50/13. Den i Danmark valgte strategi med anbefaling om vaccination af særlige risikogrupper er derimod fortsat gældende.

SSI’s DiTeKiPol Booster-vaccine til anvendelse til revaccination i 5-års-alderen er ligeledes tilgængelig fra 1. januar 2015. Det betyder, at børn efter denne dato igen skal revaccineres med én vaccine, og at programmet med en poliovaccine (IPV) og diTeki-vaccine som to separate injektioner ophører.

Det er i overgangsperioden også meget vigtigt at anvende de korrekte ydelseskoder for de enkelte vacciner.

Børn der påbegynder vaccination i børnevaccinations-programmet

Børn, der påbegynder vaccination i børnevaccinationsprogrammet den 1. januar 2015 og frem, skal primærvaccineres med SSI´s DiTeKiPol/Hib-vaccine (kode 8341), figur 1. Infanrix hexa® må ikke anvendes som 1. primærvaccine efter denne dato. Den særlige afregningskode for første Infanrix hexa® (8350) vil være spærret fra 1. februar 2015, og ydelsen vil herefter blive afvist af regionen.

Børn der i det midlertidige vaccinationsprogram har modtaget mindst én Infanrix hexa®

Børn, der har modtaget mindst én Infanrix hexa®, og derfor er delvist vaccineret mod hepatitis B, bør færdigvaccineres med én eller to Infanrix hexa® i 5- og/eller 12-måneders-alderen (kode 8351/8352), figur 1.

Børn, der er begyndt i det midlertidige vaccinationsprogram, kan kun blive vaccineret færdig mod hepatitis B frem til udgangen af 2015. Herefter vil de midlertidige afregningskoder være spærret, og ydelsen derfor blive afvist af regionen.

I princippet kan man skifte mellem forskellige producenters grundvacciner på et hvilket som helst tidspunkt i et vaccinationsforløb. Det anbefales dog, at minimum de første to grundvaccinationer ved 3- og 5- måneders-alderen gives med samme vaccine. Børn, som har fået den første Infanrix hexa®, bør derfor også have den anden og helst alle tre grundvaccinationer i form af Infanrix hexa®.

Forudsat at nærværende anbefaling om udfasning følges, har SSI sikret vacciner nok til at færdigvaccinere alle børn omfattet af det midlertidige vaccinationsprogram. Hvis Infanrix hexa® alligevel ikke er tilgængelig til at færdigvaccinere alle børn, bør børn, der har modtaget én Infanrix hexa® prioriteres, og så vidt muligt også gives Infanrix hexa® som anden primærvaccine. Tredje primærvaccine kan ved mangel på Infanrix hexa® gives som DiTeKiPol/Hib og Engerix B® i børnedosis, figur 1.

Børn der er påbegyndt vaccination med SSI´s primærvaccine (DiTeKiPol/Hib) men færdigvaccineret med én eller to Infanrix hexa®

Hvis det - på grund af mangelsituationen – har været nødvendigt at færdigvaccinere børn, som var påbegyndt vaccination med SSI’s vaccine, med Infanrix hexa®, vil disse børn også være omfattet af tilbud om vederlagsfri vaccination med Engerix-B® for at fuldføre vaccinationsserien mod hepatitis B.

Engerix-B® skal efterfølgende gives mindst henholdsvis én måned og seks måneder efter den første hepatitis B-holdige vaccine (Infanrix hexa®). Forudsat at barnet ikke har nogen aktuelt øget risiko for hepatitis B, kan færdigvaccinationen eventuelt udskydes til MFR-vaccination i 15-måneders-alderen og til 2-års-børneundersøgelsen, forudsat at dette er muligt inden udgangen af 2015, hvor tilbuddet ophører.

Revaccination i 5-års-alderen

Fra 1. januar 2015 anvendes SSI´s DiTeKiPol Booster igen til revaccination i 5-års-alderen, figur 1. Børnene skal fremadrettet derfor kun have ét stik mod to stik i det midlertidige program. Som tidligere anvendes ydelseskode 8325. Den midlertidige kode for diTeki- (8356) og IPV-vaccine (8355) vil blive spærret den 1. februar 2015, og ydelsen vil herefter blive afvist af regionen.

EPI-NYT uge 50 2014 figur 1
 

Børn født af hepatitis B-positive mødre (”bærerbørn”)

Børn der ikke er påbegyndt vaccination med Infanrix hexa®:
Barnet skal have Engerix B® (i børnedosis) ved fødslen og efter 1 og 2 måneder. Herefter gives SSI’s DiTeKiPol/Hib-vaccine, når barnet er 3 og 5 måneder gammelt, figur 2. Hvis Engerix B® ved 2-måneders-alderen er forsinket, kan den gives samtidig med 1. DiTeKiPol/Hib-vaccine. I 12-måneders-alder gives 3. DiTeKiPol/Hib og 4. Engerix B®.

Alle bærerbørn, der har fået mindst én Infanrix hexa®, vaccineres færdig efter det midlertidige program:
Børn, der har fået Engerix B® ved fødslen og efter 1 måned og 1. Infanrix hexa® i 3-måneders-alderen, vaccineres færdig med yderligere to Infanrix hexa® i 5- og 12-måneders-alderen, figur 2. Tredje primærvaccine kan ved mangel på Infanrix hexa® evt. gives som DiTeKiPol/Hib og Engerix B®.

Børn, der har fået Engerix B® ved fødslen og efter 1 måned og to Infanrix hexa® i 3- og 5-måneders-alderen, vaccineres færdig med Infanrix hexa® i 12- måneders-alderen, figur 2. Tredje primærvaccine kan ved mangel på Infanrix hexa® evt. gives som DiTeKiPol/Hib og Engerix B®.

EPI-NYT uge 50 2014 figur 2

I situationer hvor barnets vaccinationsstatus falder uden for disse forløb, er sundhedspersonale velkommen til at kontakte Rådgivningsteam i Afdeling for Infektionsepidemiologi telefonisk på 3268 3037 eller skriftligt via epiinfo@ssi.dk.

Bestilling af vacciner

SSI´s vacciner kan leveres fra uge 51, 2014. DiTeKiPol/Hib bestilles som tidligere med varenummer 43726, og DiTeKiPol Booster bestilles som tidligere med varenummer 54198.

Til færdiggørelse af påbegyndt vaccinationsserie mod hepatitis B vil det frem til udgangen af 2015 være muligt at bestille hepatitis B-vaccine Engerix-B® i børnedosis, SSI varenummer 17606. Til bestilling af vaccinen til dette formål skal benyttes afkrydsningsfelt ”B” for ”børnevaccinationsprogram”, EPI-NYT 18/14.

Alle vacciner kan bestilles via SSI’s elektroniske blanket 6.

SSI tager ikke vacciner tilbage, som er leveret til brug i det midlertidige vaccinationsprogram. Det henstilles derfor, at man ikke bestiller flere vacciner, end man regner med at skulle bruge.
(P.H. Andersen, P. Valentiner-Branth, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektions-epidemiologi, B. Neale, Salg og Marketing, SYB, Sundhedsstyrelsen)

Løbende opgørelse af vancomycin-resistente enterokokker på SSI’s hjemmeside

Statens Serum Institut har siden 2005 modtaget vancomycin-resistente enterokokker (VRE) til national overvågning, indsendt på frivillig basis fra landets klinisk mikrobiologiske afdelinger. Isolaterne er blevet undersøgt for vancomycin-resistensgener (vanA, vanB, vanC) samt arts-identificeret.

Indtil 2010 har der været indsendt færre end 30 kliniske isolater per år, EPI-NYT 16-17/14. Herefter steg forekomsten af VRE; først i forbindelse med udbrud på hospitaler i Region Midtjylland (2010-2011) og senere på hospitaler i Region Sjælland og Hovedstaden (2012-2013), EPI-NYT 16-17/14. Hidtil har forekomsten af VRE været afrapporteret i den årlige DANMAP-rapport, men fra primo december 2014 vil det være muligt at følge udviklingen løbende på SSI’s hjemmeside ”Overvågning i tal, grafer og kort” under ”laboratorieanmeldelser”. Her kan VRE-forekomsten sorteres efter landsdel, art (E. faecium, E. faecalis, E. gallinarium, E. cassiliflavus, og E. raffinosus) og specifikke vancomycin-resistens gener (vanA, vanB, vanC).
(L. Jakobsen og A. M. Hammerum, Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

10. december 2014