Uge 24 - 2013

Malaria 2012
Stigende antal tilfælde af fåresyge i Danmark
Mæslingeudbruddet er ovre
Ny MFR-vaccine i børnevaccinationsprogrammet
SST-vejledninger om MRSA og brug af antibiotika oversat til engelsk

Malaria 2012

I 2012 blev i alt 68 tilfælde af importeret malaria anmeldt fra danske laboratorier, tabel 1.

EPI-NYT uge 24 2013 tabel 1

Af de tilfælde, hvor det formodede smitteland var oplyst, var 89 % (49/55) erhvervet under ophold i Afrika, mens resten (6/55) var erhvervet i Asien. Der blev ikke rapporteret tilfælde erhvervet i Mellem- eller Sydamerika eller i Oceanien. Blandt tilfælde med kendt artsdiagnose var 73 % forårsaget af Plasmodium falciparum, som alle var formodet erhvervet i Afrika. Fra Afrika sås desuden to tilfælde af Plasmodium ovale, to tilfælde af Plasmodium vivax og fire tilfælde af Plasmodium malariae. Hovedparten af tilfælde importeret fra Asien skyldtes vivax-malaria, og der var ingen tilfælde af falciparum-malaria fra Asien. Medianalderen var 38 år (spændvidde 1 til 71). Blandt tilfælde med oplyst køn udgjorde mænd 69 % og kvinder 31 %.

Kommentar

Antallet af anmeldte malariatilfælde var i 2012 på samme lave niveau som i de sidste par år. Som hidtil er hovedproblemet risikoen for den alvorlige falciparum-malaria i Afrika, ikke mindst blandt afrikanere bosiddende i Danmark, som typisk rejser på længerevarende besøg i deres oprindelsesland. Uden for Afrika er risikoen for falciparum-malaria generelt lav.

Som rapporteret i EPI-NYT 28-33/12, oplevede Grækenland henover sommeren 2012 igen lokale tilfælde af vivax-malaria. Risikoen for danske rejsende til Grækenland må anses for beskeden, men der er fortsat behov for opmærksomhed og information om primær forebyggelse af malaria til rejsende til de berørte områder: Lakonia, Øst Attiki, Xanthi, Viotia og Karditsa. De græske myndigheder har udarbejdet en national handlingsplan og intensiveret overvågningen af malaria og andre vektorbårne sygdomme med det formål at optimere vektorkontrollen og diagnosticere lokale malariatilfælde hurtigt for derved at begrænse transmissionen i den kommende sæson mest muligt.
(L.S. Vestergaard, H.V. Nielsen, Referencelaboratorium for malaria, Mikrobiologi og Infektionskontrol)

Stigende antal tilfælde af fåresyge i Danmark

Fåresyge skyldes infektion med parotitisvirus. Siden indførelsen af MFR-vaccinen i 1987 er antal tilfælde af fåresyge (parotitis) i Danmark faldet drastisk. I perioden 2002 til 2012 var der i gennemsnit 13 anmeldte tilfælde per år.

I 2013 har Statens Serum Institut (SSI) til dags dato kendskab til 21 laboratoriebekræftede tilfælde af fåresyge i Danmark. Det første tilfælde var i marts måned, hvor der i alt blev diagnosticeret fem tilfælde, i april blev der påvist tre og i maj måned i alt 12 tilfælde. I juni er der indtil nu påvist ét tilfælde. Tilfældene er spredt over hele landet, dog med en klar overvægt af tilfælde i Region Hovedstaden og Region Sjælland, idet 12 af de 21 tilfælde er herfra. Af de 21 laboratoriepåviste tilfælde er indtil videre kun modtaget anmeldelser for 14 tilfælde.

Sygdomsalderen er generelt rykket opad siden indførelsen af MFR-vaccinen, og fåresyge kan ikke længere betragtes alene som en ”børnesygdom”. Dette gælder også for de aktuelle tilfælde, hvor 14 ud af 21 patienter er over 20 år. Risikoen for komplikationer er større med stigende alder. Man har i udlandet set store udbrud på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. For de 21 tilfælde påvist i foråret 2013, er tre tilfælde påvist på kaserner og to på et universitet. Vaccinationsstatus er tilgængelig for 19 personer, hvoraf ni oplyses at være vaccineret mod fåresyge én gang, og tre er vaccineret to gange.

Fåresyge kan forebygges ved vaccination med MFR-vaccine, som er en del af børnevaccinations-programmet. Fåresygekomponenten i vaccinen er ikke helt så immunogen som de to andre komponenter, men en høj vaccinationstilslutning vil medføre en god befolkningsimmunitet. Udbrud er dog også internationalt beskrevet blandt velvaccinerede befolkningsgrupper.

Læger opfordres aktuelt til at være opmærksomme på diagnosen hos børn og yngre voksne med symptomer forenelig med fåresyge. Mistanken kan bekræftes ved en blodprøve med måling af IgG- og IgM-antistof, men egentlig diagnose etableres ved PCR-påvisning af parotitisvirus i svælgpodning, nasopharynx-sekret og/eller i urin (evt. blod). Virologisk Overvågning og Forskning på SSI varetager typning og sekvensering af parotitisvirus.

Fåresyge er individuelt anmeldelsespligtig på blanket 1515. Sygdommen skal anmeldes ved klinisk diagnose og samtidig påvisning af virus og/eller specifikke antistoffer eller ved kontakt til kendt laboratoriebekræftet tilfælde i omgivelserne.
(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi, T.K. Fischer, Virologisk Overvågning og Forskning)

Mæslingeudbruddet er ovre

Udbruddet af mæslinger i Silkeborgområdet, som begyndte i uge 10, EPI-NYT 13-14/13, anses nu for at være ovre. Der er påvist i alt 14 tilfælde, det seneste tilfælde kunne ikke viderebringe smitte efter den 30. april (uge 18), og der er ikke registreret yderligere tilfælde. I hele Danmark er i 2013 påvist i alt 17 tilfælde af mæslinger. For epidemiologiske detaljer om udbruddet henvises til SSI’s hjemmeside under ”Temaer/Sygdomsudbrud/Mæslinger”.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Ny MFR-vaccine i børnevaccinationsprogrammet

Som følge af det lovpligtige offentlige udbud skifter SSI MFR-vaccine. Den nye MFR-vaccine hedder MMR VaxPro® og produceres af Sanofi Pasteur. Den erstatter MFR-vaccinen Priorix®, som har været anvendt i det danske børnevaccinationsprogram siden 2008, EPI-NYT 38/08. De to vacciner anses for ligeværdige og har samme bivirkningsprofil. Børn, som er vaccineret én gang med Priorix®, kan vaccineres anden gang med MMR VaxPro®. Den ny vaccine foreligger også kun i 10-dosis pakning og udleveres fra uge 25.
(B. Neale, Business Development, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

SST-vejledninger om MRSA og brug af antibiotika oversat til engelsk

På den engelske del af Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan nu findes:

Antibiotikavejledningen og MRSA-vejledningen med to informationsbreve oversat til engelsk:

(Sundhedsstyrelsen) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

12. juni 2013