Uge 13/14 - 2013

Udbrud af mæslinger i Silkeborg-området
Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2012

Udbrud af mæslinger i Silkeborg-området

Et barn i skolealderen, som for nylig havde været på ferie i udlandet, blev diagnosticeret med mæslinger den 8. marts. I uge 13 blev der påvist yderligere seks laboratoriebekræftede tilfælde af mæslinger i Silkeborg-området, hvoraf de fem går på samme skole som den første patient.

De seks skoleelever er i alderen 7 til 12 år, heraf har tre børn modtaget én MFR-vaccine, mens de resterende er uvaccinerede. Det sidste mæslingetilfælde er påvist hos en 50-årig, som er født og opvokset i Sydamerika, og som efter det oplyste ikke tidligere har haft mæslinger eller er vaccineret.

Embedslægen i området (Region Midt) er orienteret og varetager udbrudshåndteringen.

Læger opfordres aktuelt til at være særlig opmærksomme på mæslingediagnosen hos børn og yngre voksne med symptomer, der er forenelige med mæslinger.

Mæslingeinfektion kan påvises ved serologisk undersøgelse, og ved positiv IgM-antistoffer bør diagnosen suppleres med PCR-undersøgelse for virus i svælgpodning, urin og/eller blod. PCR-påvisning er mulig i op til flere uger efter symptomdebut, og kan foretages på Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi, Statens Serum Institut.

Mæslingevirus er meget smitsomt, og patienter med feber og udslæt bør kontakte deres læge telefonisk, inden de møder op i konsultationen hos lægen eller vagtlægen. Ved udsættelse for smitte inden for 3-6 dage kan gives forebyggende vaccine eller antistoffer (immunglobulin).
(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi, D. Bang, Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi, J. Greve, ELI Midt)

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2012

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2012. Tallene kan blive justeret pga. sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2011 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2007-2011, med angivelse af mindste og største antal tilfælde. Der har ikke været anmeldt tilfælde af anthrax, difteri, hæmorrhagisk feber, pest, polio eller rabies.

Se årsopgørelsen for 2012 (pdf) - findes også under pdf-ikonet øverst.

Afdeling for Infektionsepidemiologi

Læs tidligere numre af EPI-NYT

3. april 2013