Uge 17 - 2012

European immunization week
Vaccinationstilslutning på www.ssi.dk/data
EM fodbold i Polen og Ukraine – risiko for smitsomme sygdomme 

European immunization week

I denne uge afholder WHO “European Immunization Week”.

Sundhedsstyrelsen gennemfører i den forbindelse en informationsindsats om MFR-vaccination. Målgruppen for indsatsen er forældre til de 4-5-årige samt unge voksne, der er født i 1974 eller senere. Formålet med informationsindsatsen er at øge tilslutningen til MFR-vaccination, der gennem en årrække har været for lav, EPI-NYT 21/11.

Informationsindsats til forældre til de 4-5-årige:

Alle landets børnehaver modtager i begyndelsen af denne uge børnebogen ”En syg historie”, der sætter fokus på, hvorfor det er vigtigt at blive vaccineret mod børnesygdomme som mæslinger, fåresyge og røde hunde. Pakken indeholder desuden en informationsfolder til forældre om børnevaccinationsprogrammet med særligt fokus på MFR2 og DiTeKiPol revaccinationen. Derudover består informationsindsatsen af en annoncekampagne til småbørnsforældre. Yderligere information kan findes på www.boernevaccination.dk.

Informationsindsats til unge voksne født i 1974 eller senere:

I samme periode gennemføres en annoncekampagne rettet til unge voksne, der sætter fokus på, hvorfor det er vigtigt at blive MFR-vaccineret, hvis man ikke har haft sygdommene eller aldrig er vaccineret. Desuden informeres om, at MFR-vaccination er gratis året ud for personer født i 1974 eller senere, EPI-NYT 12/12. Yderligere information kan findes på www.mfrvaccination.dk (Sundhedsstyrelsen)

Vaccinationstilslutning på www.ssi.dk/data

En ny interaktiv hjemmeside, med adgang til overvågningsdata om vaccinationstilslutning til børnevaccinationsprogrammet og til det offentligt finansierede sæsoninfluenza vaccinationsprogram, vil gå i luften medio maj måned på www.ssi.dk/data.

Opgørelsen er baseret på, at praktiserende læger indberetter vaccination og dosisnummer i form af den korrekte ydelseskode til Sygesikringsregisteret på individ niveau. Tælleren er fx antal børn i en given fødselskohorte, som har fået MFR1, mens nævneren er det samlede antal børn fra denne fødselskohorte, som på opgørelsestidspunktet er bosiddende i det område, som opgørelsen omfatter. Dette kan være en kommune, en landsdel eller hele Danmark.

På den interaktive hjemmeside er det muligt at vise vaccinationstilslutningen for henholdsvis DiTeKiPol/

Hib1, 2 og 3, PCV1, 2 og 3, MFR1, MFR2, DiTeKiPol revaccination og HPV1, 2 og 3 til piger.

Der vil være mulighed for at tilpasse opgørelserne på køn, relevante fødselsårgange, kommuner og landsdele. Tilslutningen vises i søjlediagrammer og tabeller. Det er muligt at eksportere og gemme data fra tabeller. De tilpassede opgørelser over vaccinationstilslutning kan også vises på et Danmarkskort. Tolkning og forståelse af data er beskrevet i feltet ”Datagrundlag” under de enkelte vacciner. Der linkes til yderligere information om den pågældende vaccine i feltet ”Læs mere om vaccinen”.

Tilslutningen til det offentligt finansierede sæsoninfluenza vaccinationsprogram vil blive vist på to forskellige måder: vaccinationstilslutning for aldersgrupper og antal givne vacciner for risikogrupper.

Vaccinationstilslutningen kan beregnes for aldersgrupper på samme måde, som det gøres for børnevaccinationsprogrammet. Her er det specielt aldersgruppen over 65 år, som er interessant, idet hele denne aldersgruppe tilbydes offentligt finansieret sæsoninfluenza vaccination.

For øvrige risikogrupper angives kun antal givne vacciner, og kortvisning er ikke mulig. Dette skyldes, at det samlede antal personer i forskellige risikogrupper ikke er kendt, og andelen af vaccinerede kan derfor ikke beregnes.

Data vil i starten blive opdateret en gang om måneden. Efter en opdatering vil den interaktive hjemmeside typisk vise data med 3 måneders forsinkelse. I takt med at Det Danske Vaccinationsregister (DDV) implementeres i 2013, vil opdateringen kunne gøres hyppigere, og tiden, fra en vaccination er givet, til den indgår i opgørelsen på den interaktive hjemmeside, vil blive reduceret tilsvarende.

Den hidtidige praksis med at tilslutningen opgøres og publiceres i EPI-NYT cirka én gang årligt, vil fortsætte indtil videre.

(P. Valentiner-Branth, T.G. Krause, Afd. for Infektionsepidemiologi)

EM fodbold i Polen og Ukraine – risiko for smitsomme sygdomme 

I perioden 8. juni til 1. juli 2012 afholdes EM i fodbold i Polen og Ukraine. Danmark deltager, og der kan forventes en del danske tilrejsende til begivenheden. Danmark spiller de indledende kampe i Ukraine.

Der er aktuelt et større udbrud af mæslinger i Ukraine, EPI-NYT 12/12. Indtil 17. april var rapporteret om næsten 7.700 tilfælde i landets seks vestlige regioner, og udbruddet synes ikke at være aftagende. Risikoen for at blive udsat for smitte under EM-slutrunden vurderes som høj, hvorfor alle rejsende til Ukraine, som ikke har haft mæslinger eller er vaccineret, anbefales MFR-vaccination.

MFR-vaccination tilbydes normalt alle børn i alderen 15 måneder og 4 år.

MFR-vaccine kan gives fra 12 mdrs. alder, i særlige tilfælde (fx i forbindelse med udbrud) fra 9 mdrs. alder, men så skal der gives yderligere to vacciner, efter at barnet er fyldt 12 måneder.

Voksne (>18 år) gives én MFR-vaccine. Som det fremgår andetsteds i dette EPI-NYT, har også voksne født i 1974 eller senere indtil udgangen af 2012 mulighed for at blive vaccineret gratis mod mæslinger.

Alle rejsende til Ukraine (over 1 år) anbefales også vaccineret mod hepatitis A. Denne anbefaling gælder også for ophold i Polen af mere end nogle dages varighed.

Alle rejsende til EM-slutrunden bør også være vaccineret mod difteri og stivkrampe inden for de sidste 10 år.

Store arrangementer som dette tiltrækker sexarbejdere, og rejsende bør derfor også være opmærksomme på risikoen for seksuelt overførbare infektioner som hiv og hepatitis B. Beskyttelse herimod bør primært bestå i sikker sex praktikker med anvendelse af kondom.

En mere udførlig anbefaling om beskyttelse mod smitsomme sygdomme ved rejse til EM-slutrunden kan læses på www.ssi.dk/rejser.

(P.H. Andersen, A.H. Christiansen, Afd. for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

25. april 2012