Uge 42/43 - 2010

Udbrud efter triatlon-konkurrence, 
Underudbrud af salmonella i tepølse, 
Vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka

Udbrud efter triatlon-konkurrence

Efter Ironman triatlon den 15. august 2010 i København blev flere deltagere syge med diarré og mavesmerter. De havde svømmet i Amager Strandpark morgenen efter et usædvanligt kraftigt regnvejr, som medførte badeforbud senere samme dag. Det var derfor muligt, at tilfældene kunne skyldes forurenet havvand.

SSI gennemførte i september en kohorteundersøgelse blandt deltagerne, for at bestemme omfang og mulige smittekilder til udbruddet. Et elektronisk spørgeskema blev udsendt til 1582 personer, hvoraf 1312 havde gennemført hele distancen.

I alt 778 (59 %) besvarede spørgeskemaet. Af disse angav 428 (55 %) at være blevet syge med symptomer på gastroenteritis.

Deltagere, der havde slugt havvand, havde øget risiko for at blive syge, RR 2,1 (95 % konfidensinterval 1,6-2,6), stigende til RR 2,9, hvis kun diarrétilfælde blev medregnet. Der fandtes ingen andre risikofaktorer for sygdom, herunder mad indtaget på ruten.
Mange deltagere blev syge allerede på selve konkurrencedagen, figur 1.
Medianvarigheden af diarré var fire dage (spændvidde 1-30 dage).

I alt 47 deltagere fik undersøgt en afføringsprøve, heraf havde 12 positive fund: tre Campylobacter spp, tre enterotoksigene E. coli (ETEC), tre Giardia lamblia og to intiminproducerende E. coli (A/EEC). Dertil et enkelt tilfælde med blod i fæces.

Kommentar

Undersøgelsen viste, at der var tale om et stort udbrud af gastroenteritis efter konkurrencen.

De forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer peger sammen med spørgeskemaresultaterne på, at en del af tilfældene sandsynligvis skyldtes forurenet havvand slugt under svømningen. Mindst 12 deltagere havde infektion med bakterier eller parasitter, mens andre formodes at være blevet syge af virus eller toksiner.

Det er bemærkelsesværdigt, at mange havde sygdomsdebut allerede under eller kort efter konkurrencen, idet en så kort inkubationstid er usædvanlig for vandbåren sygdom. Hård fysisk anstrengelse kan således også have bidraget til symptomerne hos nogle af deltagerne.
(N.M. Harder, S. Ethelberg, K.G. Kuhn, K. Mølbak, Epidemiologisk afdeling)

Underudbrud af salmonella i tepølse

Siden marts måned 2010 har der været et landsdækkende sygdomsudbrud forårsaget af Salmonella Typhi¬murium U323. Der er indtil nu registreret 174 tilfælde.

Da S. Typhimurium U323 var fundet i overvågningen af husdyr og fødevarer før udbruddet blev kendt, kunne fødevaremyndighederne tidligt i forløbet iværksætte en målrettet opfølgning. Udbrudstypen blev fundet i svinekød, der kunne tilbagespores til et bestemt slagteri. Flere partier fersk svinekød blev trukket tilbage, og slagteriet har to gange været lukket og gennemgået med ekstra rengøring og desinfektion.

På baggrund af de varierende fund samt patienternes alder og bopæl, er det meget sandsynligt, at smittekilden er forskellige former for svinekød. Patienterne blev interviewet om bl.a. indtagelse af fersk kød, pålæg, grøntsager og mælkeprodukter.

Interviews i juli måned viste, at overraskende mange patienter havde spist "Teepølse" fra Højer Pølser. Pølsen er et smørbart pålægsprodukt produceret af bl.a. svinekød.
I alt 19 patienter med bekræftet S. Typhimurium U323-infektion og modtagedato 20. juli-30. august indgik i en case-kontrol undersøgelse med to matchende kontroller pr. case.
Medianalderen var 43 år (spændvidde 0-87 år).
De fleste boede i Sønderjylland (37 %), i København (21%) og på Fyn (16 %). Alle havde gastroenteritis, og fire havde været indlagt. Alle angav sygdomsdebut fra 1. juni til 29. august, figur 2.

Resultatet af undersøgelsen viste, at sygdom var associeret med indtag af Højers Teepølse, OR 16,5 (95 % konfidensinterval 2,1-130). Patienterne, som havde spist "Teepølse" var signifikant yngre (medianalder 22 år) end de andre patienter (medianalder 62 år). Det må konkluderes, at "Teepølse" har forårsaget et underudbrud af S. Typhimurium U323 i en gruppe af små børn og unge mennesker.

De formodet kontaminerede pølser blev solgt i dagligvarebutikker landet over i juli og august måned.
Højer Pølser havde modtaget kød fra det føromtalte slagteri. Pølserne blev trukket tilbage d. 3. september, og forbrugere, som havde købt pølsen, blev opfordret til at kassere eller levere varen tilbage til butikken.
DTU Fødevareinstituttet undersøgte sammen med Højer Pølser 88 pølser produceret i perioden 24. august til 3. september, uden at der blev påvist salmonella.
(Den Centrale Udbrudsgruppe, K.G. Kuhn, S. Gubbels, S. Ethelberg, Epidemiologisk afdeling)

Vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka

For at opnå visum, kræves alle over 2 år vaccineret med tetravalent vaccine mod meningokoksygdom serogruppe A+C+W135+Y, EPI-NYT 37/10.
Alle rejsende over 2 år, også dem, der inden for de sidste tre år er vaccineret mod gruppe A+C, skal vaccineres én gang senest 10 dage før indrejse.
Der er ikke krav om vaccination mod influenza, men dette anbefales af de saudi-arabiske myndigheder, specielt til personer med kroniske lidelser, EPI-NYT 39/10.
(Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

27. oktober 2010