Uge 39 - 2010

Sæsoninfluenza-vaccination 2010/2011

Sæsoninfluenza-vaccination 2010/2011

Gratis influenzavaccination

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark fra 1. oktober til udgangen af 2010.
Risikogrupperne er i år blevet udvidet eller mere eksplicit defineret i forhold til tidligere år, se Sundhedsstyrelsens vejledning til læger.

Ifølge bekendtgørelse nr. 766 af 25. juni 2010, har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  - kroniske lungesygdomme
  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - diabetes 1 eller 2
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - svær overvægt (vejledende BMI > 40)
  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - kronisk lever- og nyresvigt
  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Alle gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

Information

Sundhedsstyrelsen har udsendt plakater og foldere til almen praksis, kommuner, apoteker og fødeafdelinger til at informere risikogrupperne. Information om influenzavaccination kan også hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.beskytdigmodinfluenza.dk.

Endvidere indrykkes annoncer i vaccinationsperioden målrettet personer over 65 år, og film vises på apoteker og i OBS! på DR-TV med opfordring til at blive vaccineret.

Børn

Børn over 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Oftest følges disse børn i pædiatrisk ambulatorium, men de kan også vaccineres gratis hos praktiserende læge/speciallæge eller evt. på vaccinationsklinik.
En vejledning udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på www.paediatri.dk.

Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval.
Børn i alderen 6 måneder til og med 35 måneder vaccineres med halv dosis af vaccinen.

Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper.

Graviditet og amning

Under influenzasygdom har gravide efter første trimester lidt større risiko for komplikationer som lungebetændelse, abort eller for tidlig fødsel. Risiko for komplikationer er større hos gravide, hvis de samtidig har en kronisk sygdom.

Erfaringer med vaccination af gravide har vist, at der ikke er øget risiko for medfødte misdannelser eller andre graviditetsrelaterede bivirkninger.

Gravide, der tilhører en af de nævnte risikogrupper for kronisk syge, anbefales derfor vaccination uafhængig af stadiet af graviditeten.
Gravide i 1. trimester kan vaccineres efter lægelig vurdering.

Influenzavaccinerne kan gives i ammeperioden.

Dissemineret sklerose og hiv

Patienter med dissemineret sklerose har ved influenzasygdom en risiko for nye attakker, mens der ikke er fundet øget risiko for nye attakker som følge af vaccination.

Vejledning om eventuel vaccination af hiv-smittede gives på den infektionsmedicinske afdeling, der følger patienten.

Influenzavaccine, sæson 2010/2011

Vaccinen indeholder de mest aktuelle stammer af de tre sæsoninfluenzavirus, der cirkulerer globalt: 

    - A/California/7/2009 (H1N1)-lignende virus (2009 pandemivirus) 
    - A/Perth/16/2009 (H3N2)-lignende virus 
    - B/Brisbane/60/2008-lignende virus.

Vaccinen indeholder bestanddele af inaktiveret influenzavirus (split-vaccine), men ikke adjuvans eller thiomersal.
Vaccinen beskytter bl.a. mod 2009- pandemivirus og opfylder WHO's anbefaling for den nordlige halvkugle for sæsonen 2010/2011.

Leverance

Af hensyn til forsyningssikkerheden vil der blive distribueret vacciner fra tre producenter.
Vaccinerne anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza og er alle godkendt til vaccination af både børn og voksne.
Influenzavacciner fra sidste sæson kan ikke anvendes.

Beskyttelsesgrad

Immunitet opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder.
Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen.

Hos yngre, raske personer forebygger vaccination 70-90 pct. af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere.
Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 50 pct.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige reaktioner, som sædvanligvis forsvinder i løbet af 1-2 dage.
Vaccinen kan ikke medføre influenzasygdom.

Tidligere reaktion med feber, hævelse eller ømhed ved pandemivaccination (Pandemrix®) er ikke absolut kontraindikation mod sæsoninfluenzavaccinen, som ikke indeholder adjuvans eller thiomersal.

Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af indholdsstofferne, og hvor tidligere reaktion var af anafylaktoid karakter, bør ikke vaccineres.

Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.

Neuroamidasehæmmere kan bruges forebyggende til personer, der er uvaccinerede pga. kontraindikationer samt til uvaccinerede kontaktpersoner.
(S. Glismann, L.K. Knudsen, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner 

29. september 2010