Uge 38 - 2010

Purulent meningitis 2009

Purulent meningitis 2009

I 2009 blev anmeldt 176 tilfælde af purulent meningitis. Figur 1 og tabel 1 viser fordeling på ætiologi og alder. Meningokok-meningitis er beskrevet i EPI-NYT 17/10.

Pneumokok-meningitis

Der blev anmeldt 81 tilfælde. Hos fem, hvor dyrkning var negativ, blev pneumokokker påvist ved PCR hos tre, hos én blev udført 16S-RNA-analyse, og i det sidste tilfælde var påvisningsmetode ikke specificeret.

For 18 patienter forelå oplysninger om underliggende sygdomme eller dispositioner: seks immunkompromitterede, fire alkoholmisbrugere, fire med mulig fistel eller duradefekt, én med ørenæsehalskirurgi og tre med andre underliggende lidelser.

Hos 27 var der andre mulige infektionsfoci: to med cerebrale abscesser, én med psoasabsces, seks med pneumoni, hvoraf én også udviklede aortitis, og 18 med otitis media og/eller sinuitis, hvoraf én også havde septisk arthritis og én endocarditis.

For 75 patienter forelå oplysning om følger af sygdommen: 21 døde, 10 fik høretab, tre fik neurologiske sequelae, ni fik andre sequelae, og 32 overlevede uden mén.

Andre streptokokker

Andre streptokokker end pneumokokker blev påvist i syv tilfælde. Gruppe B streptokokker (GBS) blev påvist hos tre børn i alderen 1 dag til 11 uger og hos to voksne. Alle overlevede, men én af de voksne havde et kompliceret forløb med spondylodiscitis og epidural absces.
Én 93-årig patient med gruppe G streptokokker døde. Én patient med S. suis fik kognitive sequelae.

Hæmophilus influenzae

Hæmophilus influenzae type B (Hib) blev påvist hos et barn på 10 måneder, som overlevede uden mén. Barnet havde fået to doser Hib-vaccine.
Der blev anmeldt ét tilfælde af non-kapsulær H. influenzae hos et spædbarn, som fik mulige neurologiske følger, og to tilfælde af ukendt serotype; begge overlevede.

Listeria monocytogenes

Meningitis forårsaget af listeria blev anmeldt i 11 tilfælde, heraf ét barn, som overlevede uden sequelae. Af de ti voksne var fem immunsupprimerede, to havde andre underliggende sygdomme, og for tre forelå ingen oplysninger.

Fem overlevede uden sequelae, én døde, én immunsupprimeret gravid kvinde aborterede i sygdomsforløbet, én fik vedvarende hovedpine og for to forelå ikke oplysninger om sequelae.

Anden og ukendt ætiologi

Escherichia coli påvistes hos ét barn, og Moraxella osloensis hos ét barn, som var immunsupprimeret.
Pseudomonas aeruginosa-meningitis optrådte hos én femuramputeret patient med samme bakterie i femur-stumpen.
Meningitis med Capnocytophaga canimorsus forekom hos én patient, der var blevet slikket af en hund på et hudområde med sår. Alle disse fire patienter overlevede.

I 22 tilfælde blev patienter anmeldt på baggrund af klinik og/eller cerebrospinalvæske-celletælling forenelig med purulent meningitis, men uden påvisning af bakterier ved mikroskopi og dyrkning. For én manglede oplysninger om sygdomsfølger, 18 overlevede uden mén, to fik vedvarende hovedpine og én havde hukommelsesbesvær.

Kommentar

Antal tilfælde af purulent meningitis var på niveau med de foregående år, idet der dog blev anmeldt relativt mange tilfælde af listeria-meningitis, hvilket formentlig hænger sammen med en generel stigning i forekomsten af listeriainfektioner, EPI-NYT 3/10.

Den tidligere beskrevne stigning i antallet af anmeldte tilfælde af GBS-meningitis, EPI-NYT 45/08 (pdf) og EPI-NYT 38/09 (pdf) fortsatte ikke i 2009, men referencelaboratoriet modtog fortsat mange blodisolater af GBS fra spædbørn.
(G. St-Martin, P. Valentiner-Branth, Epidemiologisk afdeling L. Lambertsen, S. Hoffmann, AMOF)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner 

22. september 2010