Uge 17 - 2010

Meningokoksygdom 2009
Sidste trykte EPI-NYT

Meningokoksygdom 2009

I Danmark overvåges invasiv meningokoksygdom (MS) gennem det kliniske meldesystem og Neisseria Reference Laboratoriet, som modtager meningokok-isolater fra de klinisk mikrobiologiske afdelinger.
I 2009 modtog Epidemiologisk afdeling 73 anmeldelser på patienter med invasiv MS. Der måtte rykkes for anmeldelse i 23 tilfælde.

Fordeling på landsdele fremgår af tabel 1.

Diagnose

Af de 73 tilfælde havde 30 meningitis, 25 sepsis, 17 både meningitis og sepsis og en patient havde septisk arthritis.
Der blev diagnosticeret 40 tilfælde (55 %) af MS med serogruppe B, 22 (30%) med serogruppe C og fem (7%) med serogruppe Y. I seks (8%) tilfælde var serogruppen ukendt. Der blev ikke anmeldt tilfælde af gruppe A eller W135.
Fordelingen på aldersgrupper fremgår af tabel 2.

I 60 (82 %) af de anmeldte tilfælde forelå en positiv dyrkning af meningokokker. I syv tilfælde var diagnosen stillet ved PCR, og fire patienter havde positiv meningokok-antistoftiter (MAT). I to tilfælde var diagnosen baseret alene på det kliniske billede.

I alt 70 mentes smittet i Danmark, én i udlandet og for to var smitteland ukendt. Alle patienter var danskere.

Ophobede tilfælde

Der var to små udbrud af gruppe C i 2009: En vuggestue med to tilfælde af MS og en landbrugsskole, hvor to elever fik MS.

Følger af sygdommen

To patienter (3 %) døde af MS. Den ene patient, en plejehjemsbeboer med erhvervet immundefekt, var 80 år gammel og havde sepsis forårsaget af serogruppe C. Den anden patient var 57 år og blev fundet død i hjemmet og anmeldt med meningitis og sepsis. Ved obduktion fandtes serogruppe B meningokokker i cerebrospinalvæsken.

Blandt de overlevende 71 tilfælde var anmeldt sekvelae for otte patienter: Amputation af begge underben, epilepsi, ensidig hørenedsættelse, hovedpine/træthed, to tilfælde af gangbesvær og to tilfælde af hudnekrose.

Anmeldelse

Anmeldelse skal dels foretages telefonisk til vagthavende embedslæge, straks ved mistanke om meningokoksygdom, og dels skriftligt på blanket 1515.

Profylakse til kontaktpersoner

Nære kontakter til patienter med mistænkt eller verificeret MS tilbydes profylakse med antibiotika og evt. vaccination.
Nære kontakter er personer, der har sovet under samme tag som patienten inden for 10 dage før sygdomsdebut eller er "kyssekæreste" med patienten.

Hvem der tilbydes profylakse afgøres af embedslægen, som også kan vælge at udvide personkredsen efter en konkret vurdering.
Det er ligeledes embedslægen, som træffer beslutning om og iværksætter information til vagtlæger, institutioner m.v.

Der er vaccine mod gruppe A, C, W135 og Y, men ikke mod B, som er den hyppigste i Danmark. Når gruppebestemmelse foreligger, kan embedslægen tage stilling til vaccination. De berørte vil få brev herom. Det er egen læge, der rekvirerer vaccinen fra SSI og vaccinerer.
Vaccinen er gratis.

Kommentar

Antal tilfælde af meningokoksygdom var lidt højere end i 2008, hvor det laveste antal tilfælde blev registreret siden anmeldelsespligten blev indført i 1980, men på niveau med antal tilfælde i 2007 og 2006, EPI-NYT 15-16/09 (pdf).

Der har været et generelt fald i antal MS tilfælde siden 1993. Faldet skyldes primært et fald i MS forårsaget af serogruppe B, mens antal tilfælde med serogruppe C har ligget på samme niveau siden 1997, figur 1.

Der var to dødsfald med MS i 2009, hvilket er det laveste registrerede antal siden starten af overvågningen.
Der var fortsat flest tilfælde hos børn under 7 år og blandt teenagere i aldersgruppen 14-17 år. Fraset en lidt højere incidens af MS på Fyn i 2009, var den samlede fordeling på køn, serogrupper og klinisk præsentation sammenlignelig med 2008.
(M. Nørgård, P. Valentiner-Branth, Epidemiologisk afd., L. Lambertsen, AMOF)

Sidste trykte EPI-NYT

Som tidligere varslet, EPI-NYT 11/10, er dette det sidste trykte EPI-NYT, der fremsendes med almindelig post.
Fra uge 18 udsendes EPI-NYT kun elektronisk via e-mail.
Tilmelding er gratis og kan ske her...
(Epidemiologisk afdeling) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, udvalgte laboratoriepåviste infektioner og sentinelovervågning af influenza

28. april 2010