Uge 3 - 2010

Listeriose 2009: Markant stigning i antal tilfælde  
Salmonella Concord blandt adoptivbørn fra Etiopien  
Japansk encephalitis-vaccine, leveringssituation  
Rådgivning af private

Stigning i antal tilfælde af listeriose i 2009

Efter at antal tilfælde af listeriose i en årrække har ligget omkring 30 til 40 tilfælde årligt, er der, bortset fra 2008, siden 2003 sket en konstant stigning i antallet af anmeldte tilfælde, figur 1.
For 2009 er der anmeldt 97 tilfælde, altså 2-3 gange det tidligere niveau.

Listeriose er en fødemiddelbåren sygdom, der skyldes infektion med Listeria monocytogenes. Bakterien kan forekomme i mange forskellige typer af rå og forarbejdede fødevarer som grøntsager, røgvarer, kød og kødprodukter samt produkter af mælk. Bakterierne kan formere sig ved køleskabstemperatur, men dræbes ved opvarmning.

Listeriose viser sig typisk ved sepsis med eller uden meningitis, mens lokaliserede infektioner sjældent forekommer. Sygdommen rammer oftest personer over 60 år eller patienter med svækket immunforsvar. Risikofaktorer er blandt andet: cancer, hæmatologiske lidelser, diabetes, alkoholisme, organtransplantation samt aids.

Gravide er også i risiko og infektioner med L. monocytogenes kan føre til abort/dødfødsel eller fødsel af børn med sepsis/meningitis. Disse børn er ofte alvorligt syge ved fødslen, men ved korrekt behandling er prognosen god.

L. monocytogenes er resistent over for cephalosporiner, men kan behandles med bl.a. ampicillin.

For en mere detaljeret beskrivelse af listeriose henvises til EPI-NYT 34/98 (fås ved henvendelse til redaktionen) og EPI-NYT 42-43/06 (pdf).

I Danmark anmeldes tilfælde af listeriose via laboratoriemeldesystemet, og stammer af L. monocytogenes isoleret fra patienter indsendes til Statens Serum Institut.
Med henblik på at finde evt. udbrud types de med serologiske og molekylærbiologiske metoder, herunder PFGE (pulsfelt gelelektroforese).

Kommentar

Årsagen til det øgede antal tilfælde af listeriose i 2009 er ukendt. En foreløbig gennemgang af patientdata har ikke kunnet påvise disponerende faktorer ud over de, der kendes fra tidligere.
Ud over ét udbrud, EPI-NYT 36/09 (pdf), hvor otte personer fik konstateret listeriose efter indtagelse af færdigmad leveret fra et cateringfirma, har der ikke været påvist udbrud i 2009.

De klinisk mikrobiologiske afdelinger har i 2009 været hurtige til at indsende de isolerede stammer, efter at bakterierne var vokset frem, hvilket har gjort det muligt hurtigt at opnå typningsresultater. Dette har været meget værdifuldt, både i forhold til at kunne be- eller afkræfte en mistanke om udbrud, og i afgrænsningen af hvilke patienter, der indgik i udbruddet.

En stigning i antal patienter med listeriose er også set i en række andre europæiske lande i de senere år.
(M. Kemp, Afd. for mikrobiologisk overvågning og forskning, S. Ethelberg, Epidemiologisk afdeling)

Salmonella Concord blandt adoptivbørn fra Etiopien

I Danmark er Salmonella Concord normalt en meget sjælden salmonella serotype. Den er blevet isoleret mellem 0 og 2 gange årligt inden for de seneste 10 år.

I 2009 optrådte infektionen imidlertid i alt otte gange. Alle patienter var adopterede børn fra Etiopien, og syv var spædbørn.

Salmonellaisolaterne var alle ESBL-producerende og multiresistente med resistens over for ampicillin, cefotaxim, ceftiofur, kloramfenikol, gentamicin, streptomycin, sulfamethoxazol, tetracyklin og trimethoprim og havde nedsat følsomhed for ciprofloxacin. De var følsomme over for apramycin og amoxcillin+clavulanat.

Kommentar

Internationale undersøgelser har tidligere vist, at multiresistent Salmonella Concord er almindeligt forekommende blandt etiopiske adoptivbørn.

Stigningen i 2009 viser, at denne problemstilling stadig er aktuel.

Ved vurderingen af etiopiske adoptivbørns helbredstilstand efter ankomsten til Danmark, bør man derfor medtænke salmonellainfektion og være opmærksom på muligheden for forekomst af multiresistens. (R. Hendriksen DTU-Food, K. Mølbak, S. Ethelberg, Epidemiologisk afd.)

Leveringssituation for Japansk encephalitis vaccine

Der har desværre været produktions- og leveringsproblemer med japansk encephalitis-vaccinen Ixiaro® siden slutningen af december 2009, og SSI har derfor ikke kunnet skaffe JE-vaccine til alle ordrer i januar måned.
Næste levering af Ixiaro® forventes i begyndelsen af februar, hvorefter alle ordrer vil blive leveret.
(B. Neale, Salg og forretningsudvikling)

Rådgivning af private

SSI oplever vedvarende henvendelser fra privatpersoner, som oplyser, at deres læge har henvist dem med henblik på rådgivning om rejsevaccination eller lignende.

SSI rådgiver normalt ikke privatpersoner. Rådgivningen skal ske via egen læge eller andet sundhedspersonale, som i tvivlstilfælde eller ved uddybende spørgsmål kan kontakte Instituttet.
På www.ssi.dk kan der findes svar på mange spørgsmål.
(Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, udvalgte laboratoriepåviste infektioner og sentinelovervågning af influenza 

20. januar 2010