Udbrud med Salmonella Typhimurium i Danmark

Mellem den 15. august og 27. september 2022 blev der på Statens Serum Institut registret 15 tilfælde af Salmonella Typhimurium. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforskede sygdomsudbruddet, men det var ikke muligt at opspore smittekilden.

Om sygdomsudbruddet

Mellem den 15. august og 27. september 2022 blev der på Statens Serum Institut registreret 15 personer, som var blevet smittet med den samme type Salmonella Typhimurium (figur 1).

Blandt de syge var 8 mænd og 7 kvinder. Patienterne var mellem 4-84 år (medianalder var 61 år). Patienterne boede primært i Region Midtjylland og Region Hovedstaden (tabel 1).

Figur 1. Antal tilfælde af Salmonella Typhimurium per uge, 2022 (n=15) 

Tabel 1: Patienter med samme type Salmonella Typhimurium i Danmark, august til september 2022, pr. region (n=15)

Region Antal patienter
 Hovedstaden 5
 Sjælland  0
 Syddanmark 3
 Midtjylland 7
 Nordjylland 0
 I alt  15

Efterforskning af udbruddet

Udbruddet blev håndteret i den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI stod for at interviewe patienterne om deres fødeindtag med henblik på at identificere en mulig smittekilde. Analyserne gav dog ikke endegyldigt resultat. Udbrudsundersøgelsen blev derfor afsluttet uden at have identificeret smittekilden.

Udbrudsstammen

Bakterien var af typen Salmonella Typhimurium. Ved helgenomsekventering af de bakterier som blev isoleret fra patienterne, sås det, at de var meget nært beslægtede og alle tilhørte sekvenstype 36.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.