Udbrud med Salmonella Enteritidis i Danmark

Mellem den 31. marts og 28. september 2022 blev der på Statens Serum Institut registret 24 tilfælde af Salmonella Enteritidis. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforskede sygdomsudbruddet, men smittekilden forbliver ukendt.

Om sygdomsudbruddet

Mellem den 31. marts og 28. september 2022 blev der på Statens Serum Institut registreret 24 personer, som var blevet smittet med den samme type Salmonella Enteritidis (figur 1). Blandt de syge var 17 mænd og 7 kvinder. Patienterne var mellem 8-59 år (medianalder var 28 år). Patienterne boede primært i Region Hovedstaden og Region Sjælland (tabel 1).

Antal tilfælde af Salmonella Enteritidis per uge, 2022, (n = 24) 

 

Tabel 1. Patienter med samme type Salmonella Enteritidis i Danmark, marts til juli 2022, per region (n=24)

Region   Antal patienter
 Hovedstaden   15
 Sjælland   5
 Midtjylland   3
 Syddanmark   1
 Nordjylland   0
 I alt  24

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet blev håndteret i den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI interviewede patienter om deres fødeindtag for at identificere en mulig smittekilde, og Fødevarestyrelsen fulgte op med fødevaretilbagesporinger, som ikke gav et endegyldigt resultat. Udbrudsundersøgelsen blev derfor afsluttet uden at have identificeret smittekilden..

Udbrudsstammen

Bakterien var af typen Salmonella Enteritidis. Ved helgenomsekventering af de bakterier som blev isoleret fra patienterne, sås det, at de var meget nært beslægtede og alle tilhørte sekvenstype 11.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.