Udbrud med listeria i Danmark 2018-2021

Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforskede i 2021 et udbrud med listeria.

Om sygdomsudbruddet

Den samme type af listeria var, ved hjælp af helgenomsekventering, identificeret i ni personer fra slutningen af 2018 til november 2021 (figur 1). De fire, der blev påvist i 2021 var alle blevet syge i efteråret. Blandt de syge var i alt syv kvinder fra 35-95 år og to børn under 5 år. De syge var bosat i hele landet.

Figur 1. År for prøvetagning for patienter med listeria sekvenstype 7, 2015-2021

Søjlediagram: År for prøvetagning for patienter med listeria sekvenstype 7, 2015-2021

Interviews med de syge eller deres pårørende viste, at de ikke havde været ude at rejse, ikke kendte hinanden eller havde deltaget i fælles begivenheder. Det tydede derfor på, at en fælles fødevare solgt i hele landet kunne være smittekilden, men på baggrund af interviewene kunne man ikke komme en mulig kilde nærmere.

Udbruddet blev efterforsket i et samarbejde mellem Statens Serum Institut, Fødevareinstituttet DTU og Fødevarestyrelsen.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering er stammerne konstateret nært beslægtede og af sekvenstypen 7.

Læs mere om listeria.