Udbrud af shigellose i Danmark

Fra slutningen af august til midten af september 2020 blev 44 personer registreret med den samme type shigellose i Danmark. Efterforskningen viste, at smittekilden sandsynligvis var importeret, frisk mynte.

Fra den 25. august til den 15. september blev der rapporteret 44 tilfælde af shigellose til Statens Serum Institut (SSI) (se figur). De syge boede primært i region Hovedstaden, og det drejede sig om 30 kvinder og 14 mænd i alderen 0-75 år. Medianalderen var 30 år. I alt blev 13 indlagt på hospitalet.

Den epidemiologiske udredning af patienter og selskabsudbrud viste, at størstedelen af patienterne havde spist frisk mynte købt i en lokal grønthandler eller bazar i og omkring Københavnsområdet. Tilbagesporingen viste, at den forurenede fødevare sandsynligvis var udenlandsk, frisk mynte solgt fra midten til slutningen af august. Frisk mynte har kort holdbarhed, så mynten var ikke længere på markedet, da udbruddet blev opklaret.

Antal tilfælde af shigellose i Danmark august – september 2020 

Region Antal syge 
Hovedstaden  38
Sjælland  4
Syddanmark  0
Midtjylland  2
Nordjylland  0
I alt  44

Udbrudsstammen

Bakterien Shigella sonnei blev isoleret fra 12 patienter og helgenomsekventering viste tæt beslægtede isolater. De resterende 32 patienter var PCR-positive for ipaH-genet (markør for alle Shigella species og enteroinvasive E. coli).

Generelt om shigellainfektion

Shigellabakterier findes kun hos mennesker. Inficerede personer udskiller bakterien i afføringen, og smitte kan ske direkte fra person til person eller ved, at man spiser mad eller drikker vand, der er blevet forurenet med bakterien. Fødevarer kan i sjældne tilfælde være forurenede med bakterien Shigella, når man køber dem. Shigellose er ikke udbredt i Danmark og erhverves oftest i forbindelse med udlandsrejse.

Tidligere udbrud med Shigella var i 2007, hvor 215 blev syge af at spise forurenede importerede minimajs. Et andet udbrud med 10 tilfælde sås i 2009, hvor smittekilden viste sig at være importerede sukkerærter fra Kenya.

Inkubationstid

Man vil typisk få symptomer 1-3 dage, efter at man er smittet, men der kan i nogle tilfælde gå op til en uge.

Symptomer

Infektion med Shigella giver typisk en akut maveinfektion med almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen går oftest over af sig selv. Svære infektioner kan vise sig som dysenteri (dvs. afføring med blod, slim og pus, feber og påvirket almentilstand). Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Nyhed om udbruddet den 7. oktober 2020: "Smittekilden til shigella-sygdomsudbrud er fundet".

Læs mere om shigellainfektion.

Læs mere om god køkkenhygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.