Internationalt udbrud af Salmonella Braenderup

I perioden marts-juli 2021 blev 39 personer registreret med den samme salmonellatype i Danmark. Udbruddet var internationalt, idet flere lande i Europa havde identificeret mere end 300 sygdomstilfælde med den samme salmonellatype. Smittekilden formodes at være importerede meloner. Melonerne blev taget af markedet, hvorefter udbruddet aftog.

Mellem den 26. marts 2021 og den 27. juli 2021 blev der rapporteret 39 tilfælde af Salmonella Braenderup, som var indbyrdes beslægtede (se figur). De syge boede spredt over hele landet, og det drejede sig om 25 kvinder og 14 mænd i alderen 1-90 år. Medianalderen var 59 år.

Graf med antal tilfælde af Salmonella Braenderup, marts-juli 2021 

Region Antal tilfælde 
Hovedstaden  11
 Midtjylland 6
 Nordjylland  10
 Sjælland 4
 Syddanmark 8

 I alt

39

Efterforskning af udbruddet

Den internationale udbrudsudredning koordineret af Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC) viste, at der var smitte i 12 europæiske lande og i alt rapporteredes 348 sygdomstilfælde. Udredningen viste, at smittekilden formodentligt var importerede meloner – særligt Galiameloner fra Honduras. Salmonella af samme type, som den, der er fundet i patienterne, er endvidere fundet i Galiameloner. Se den samlede rapport fra ECDC og EFSA her.

I Danmark blev der foretaget interviews med patienterne, og der blev gennemført en case-kontrol-undersøgelse. Her blev patienterne spurgt ind til, hvorvidt de havde spist meloner ugen op til de blev syge, og disse svar blev sammenlignet med svar fra raske danskere med samme køn og alder, og som boede i samme kommune, som de syge. Undersøgelsen pegede på, at der kunne være en sammenhæng mellem sygdomstilfældene og det at have spist meloner. Det var imidlertid ikke alle patienterne, der rapporterede, at have spist meloner, og det kan derfor ikke udelukkes, at der i Danmark har været øvrige kilder til udbruddet.

Udbrudsstammen

Bakterien havde serotypen Salmonella Braenderup, og ved helgenomsekventering blev det konstateret, at stammerne var af sekvenstype 22 og var meget tæt beslægtede med hinanden.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Som oftest er symptomerne på salmonella milde og går over af sig selv. Hvis man får vedvarende symptomer eller har tvivlsspørgsmål, kan man henvende sig til sin egen læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.

Læs mere om det internationale udbrud.