Udbrud af enteroinvasiv Escherichia coli i Danmark

Fra den 23. november til 4. februar 2022 blev der på Statens Serum Institut registreret 88 smittede personer med enteroinvasiv Escherichia coli (EIEC). Efterforskningen viste, at smittekilden var snittede forårsløg i spiseklare kålsalater.

Mellem den 23. november og den 4. februar 2022 blev der på Statens Serum Institut registreret, 88 smittede personer med EIEC/ipaH-positiv (se figur).

Data er baseret på laboratorieanmeldelser og indsendelse af isolater fra de danske kliniske mikrobiologiske afdelinger. EIEC er en tarmbakterie, vi normalt forbinder med rejsediarré, men patienterne havde i dette tilfælde ikke været ude at rejse. De syge boede spredt over hele landet (med undtagelse af Nordjylland) og det drejede sig om 58 kvinder og 30 mænd i alderen 0-91 år. Medianalderen var 52 år. Alle patienter var blevet syge i november og december måned. Der blev registreret tre dødsfald relateret til dette udbrud samt 27 indlæggelser (31%).

EIEC_04022022 
Region Antal syge 
Hovedstaden 24
Sjælland
30
Syddanmark 12
Midtjylland 22
Nordjylland 0
I alt 88

Smittekilden

Statens Serum Institut afdækkede i samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet smittekilden til at være snittede forårsløg, der indgik som fælles ingrediens i forskellige færdige spiseklare kålsalater solgt i bl.a. REMA1000, COOP og MENY-butikker i november 2021.

Læs mere her

Udbrudsstammen

EIEC blev isoleret fra 34 patienter, og de resterende 54 patienter var PCR-positive for ipaH-genet (diagnostisk markør for alle Shigella species og EIEC). Serotypning af EIEC identificerede to typer i dette udbrud, O136:H7 og O96:H19. Ophobningen blev yderligere bekræftet genetisk ved helgenomsekvensering, hvor to udbrudstyper blev påvist.

Generelt om EIEC-infektion

EIEC er en bakterie, der kan forårsage tarminfektioner og ses typisk blandt rejsende. Denne bakteriegruppe er nært beslægtet med bakterien Shigella. EIEC findes kun hos mennesker og smitter fra person til person eller via drikke- og badevand samt fødevarer, som er blevet forurenet med afføring fra mennesker.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer er typisk 1-3 dage.

Symptomer

Infektion med EIEC kan give en akut maveinfektion med almen utilpashed, diarré, ondt i maven, evt. kvalme, opkastning og/eller feber af nogle dages varighed. Infektionen går oftest over af sig selv. Svære infektioner kan vise sig som dysenteri (dvs. afføring med blod, slim og pus, feber og påvirket almentilstand). Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om E. coli infektion.

Læs mere om påvisningen af smittekilden