Udbrud af Salmonella Kasenyi i Danmark

Fra juni til juli 2020 blev 11 personer registreret med en særlig salmonellatype i Danmark. Udbruddet er stoppet, og det var ikke muligt at udpege smittekilden.

Fra den 10. juni til den 16. juli blev der rapporteret 11 tilfælde af Salmonella Kasenyi til Statens Serum Institut (SSI) (se figur). De syge boede primært i hovedstadsområdet – men der var også enkelte syge andre steder i landet (se tabel). Patienterne var 9 kvinder og 2 mænd i alderen 27-78 år. Medianalderen er 53 år. Tre (27 %) af de syge havde været indlagt på hospitalet..

Interviews med de ramte personer viste, at de ikke havde været ude at rejse op til de blev syge, de kendte ikke hinanden, og de havde ikke deltaget i fælles begivenheder. Det tyder derfor på, at det er en fælles fødevare, som er blevet solgt i hele landet, der var smittekilden. Det var dog ikke muligt at udpege, hvilken fødevare der havde forårsaget udbruddet, der stoppede af sig selv.

Antal tilfælde af Salmonella Kasenyi, 2020

 
Region Antal syge 
 Hovedstaden  7
 Sjælland  1
 Syddanmark  1
 Midtjylland  2
 Nordjylland  0
 I alt  11

Udbrudsstammen

Bakterien har serotypen Salmonella Kasenyi, og ved helgenomsekventering blev det konstateret, at stammerne var tæt beslægtede med hinanden og af sekvenstypen 4546. Dette er en sjælden serotype, og i Danmark har man aldrig før set et udbrud med denne type.

Generelt om Salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden der går fra man er smittet, til man får symptomer varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion

Læs mere om god køkkenhygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.