Internationalt udbrud med flere forskellige sjældne salmonellatyper

Et langstrakt internationalt udbrud med forskellige typer af salmonella pågik i 2019-21. En fælles international udredning viste, at fem europæiske lande havde registreret omkring 120 sygdomstilfælde forbundet med indtagelse af sesambaserede fødevarer såsom tahin og halva importeret fra Syrien. Der blev i Danmark registreret i alt ni sygdomstilfælde, der kunne relateres til udbruddet henover denne 3-års periode. 

Se rapporten fra ECDC her

Siden januar 2019 blev der rapporteret 121 tilfælde af salmonellainfektioner i Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige med seks forskellige salmonellaserotyper knyttet til sesambaserede fødevarer. Salmonellatyperne var S. Amsterdam, S. Havana, S. Kintambo, S. Mbandaka, S. Orion og S. Senftenberg. Helgenomsekventering er blevet anvendt i flere lande til at koble de humane sygdomstilfælde med fund af salmonella i sesambaserede produkter (halva eller tahin) importeret til EU-/EØS-lande fra Syrien. Interviews med smittede personer bekræftede indtag af halva eller tahin før sygdom. Næsten halvdelen af tilfældene var hos børn ≤10 år, som også repræsenterede over halvdelen af de indlagte tilfælde. Der blev ikke rapporteret dødsfald relateret til dette udbrud.

I Danmark involverede udbruddet i alt ni personer i perioden fra 2019 til 2021. De syge var i alderen 0-73 år og var fra hele landet. Der blev registeret fem sygdomstilfælde i 2021, det seneste sygdomstilfælde fra juli måned 2021. De danske patienter var smittet med typerne S. Mbandaka, S. Havana, S. Amsterdam, S. Kintambo og S. Orion, som alle er meget sjældne typer i Danmark.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer, før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.

Se rapporten fra ECDC her