Internationalt udbrud: Salmonella monofasisk Typhimurium fundet i Kinder-produkter

I februar 2022 rapporterede England (UK) om et udbrud med Salmonella monofasisk Typhimurium ST34, hvor størstedelen af tilfældene var børn. Pr. 3. juni 2022 var der rapporteret 392 tilfælde fra 12 lande i EU/EØS samt UK fordelt på to clustre. I Danmark blev der i alt registreret fire tilfælde med den samme salmonellatype. Smittekilden viste sig at være Kinder chokoladeprodukter fra en fabrik i Belgien. Producenten Ferrero Scandinavia AB har i Danmark fra den 6. april 2022 tilbagekaldt en række Kinder chokoladeprodukter.

I Danmark blev der registreret fire patienter relateret til dette internationale udbrud. Alle patienter havde prøvetagning i april 2022. Der var tale om to voksne og to børn under 18 år. Tilfældene er bosat i Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland. Der sås ikke dødsfald relateret til udbruddet hverken nationalt eller internationalt.

Se de tilbagekaldte produkter i Danmark.

Læs mere om udbruddet internationalt.

Smittekilden

Smittekilden viste sig at være Kinder chokoladeprodukter fra en fabrik i Belgien. Fabrikken blev lukket pr. 8. april 2022 og genåbnede i juni 2022. Producenten Ferrero Scandinavia AB har fra den 6. april 2022 tilbagekaldt en række Kinder chokoladeprodukter. Der blev fundet salmonella i produktionsmiljøet og i færdige produkter, som matchede de humane tilfælde. SSI undersøgte salmonellaudbruddet sammen med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

Hvad skal man smide ud?

Producenten Ferrero Scandinavia AB tilbagekaldte fra den 6. april 2022 en række Kinder chokoladeprodukter.

Se de tilbagekaldte produkter i Danmark.

Udbrudsstammen

Bakterien havde serotypen Salmonella monofasisk Typhimurium, og ved helgenomsekventering blev det konstateret, at stammerne var af sekvenstype 34. Salmonellatypen viste sig at være særlig resistent.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes mere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel går der 12-36 timer, før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Beskrivelse af udbruddet den 18. maj 2022 på ECDC's hjemmeside.

Find en oversigt over antal tilfælde internationalt her.

Læs mere om salmonellainfektion.