Internationalt udbrud af Salmonella monofasisk Typhimurium fundet i Kinder-produkter

I februar 2022 rapporterede England (UK) om et udbrud med Salmonella monofasisk Typhimurium ST34, hvor størstedelen af tilfældene var børn. Pr. 3. juni 2022, blev der rapporteret 392 tilfælde fra 12 lande i EU/EØS samt UK fordelt på to clustre. I Danmark har vi registreret fire tilfælde med den samme salmonellatype. Smittekilden peger på at være Kinder chokoladeprodukter fra en fabrik i Belgien. Fabrikken er lukket pr. den 8. april 2022. Producenten Ferrero Scandinavia AB har i Danmark fra den 6. april 2022 tilbagekaldt en række Kinder chokoladeprodukter.

I Danmark har vi registreret fire patienter relateret til dette internationale udbrud, med prøvetagning i april. Der er tale om to voksne og to børn under 18 år. Tilfældene er bosat i Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland. Der er ikke set dødsfald relateret til udbruddet nationalt eller internationalt.

Se de tilbagekaldte produkter i Danmark.

Læs mere om udbruddet internationalt.

Smittekilden

Smittekilden viser sig at være Kinder chokoladeprodukter fra en fabrik i Belgien. Fabrikken er lukket pr. den 8. april 2022 2022 og planlægger at åbne op igen i juni 2022. Producenten Ferrero Scandinavia AB har fra den 6. april 2022 tilbagekaldt en række Kinder chokoladeprodukter. Der er fundet salmonella i produktionsmiljøet og i færdige produkter, som matcher de humane tilfælde. SSI har sammen med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet undersøgt salmonella-udbruddet.

Hvad skal man smide ud?

Producenten Ferrero Scandinavia AB har fra den 6. april 2022 tilbagekaldt en række Kinder chokoladeprodukter.

Se de tilbagekaldte produkter i Danmark.

Hvad skal du gøre, hvis du har spist Kinder chokoladeprodukter?

Selvom du eller dit barn har spist Kinder chokolade anses risikoen for, at være smittet med salmonella for lille. Som oftest er symptomerne på salmonella milde og går over af sig selv. Hvis du eller dit barn har spist Kinder chokoladeprodukter solgt i perioden og får vedvarende symptomer eller du har tvivlsspørgsmål, kan du henvende dig til din egen læge og ved henvendelsen gøre opmærksom på, at du/dit barn har spist Kinder chokoladeprodukter op til at sygdommen startede.

Udbrudsstammen

Bakterien har serotypen Salmonella monofasisk Typhimurium, og ved helgenomsekventering blev det konstateret, at stammerne var af sekvenstype 34. Salmonellatypen viser sig at være særlig resistent.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes mere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer, før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Beskrivelse af udbruddet den 18. maj 2022 på ECDC´s hjemmeside.

Find en oversigt over antal tilfælde internationalt her.

Læs mere om salmonellainfektion.