Udbrud med Salmonella Muenchen sekvenstype 82 i Danmark

Mellem marts og juni 2023 blev der på Statens Serum Institut registreret 31 tilfælde af Salmonella Muenchen. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforskede sygdomsudbruddet, men det var ikke muligt at opspore smittekilden.

Om sygdomsudbruddet

Mellem marts og juni 2023 blev der på Statens Serum Institut registreret 31 personer, som var smittet med den samme type Salmonella (figur 1). Blandt de syge var 12 mænd og 19 kvinder. Patienterne var mellem 10-95 år (medianalder er 70 år). Patienterne var bosat i hele landet (tabel 1).

Figur 1. Antal tilfælde af Salmonella Muenchen per uge, 2023, (n=31)

Tabel 1. Patienter med samme type Salmonella i Danmark, marts til og med maj 2023, per region (n=31)

Region   Antal patienter 
 Hovedstaden   17
 Midtjylland   6
 Nordjylland   2
 Sjælland   5
 Syddanmark   1
  I alt  31

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet blev håndteret i Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI stod for helgenomsekventering af isolater fra patienterne og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde.

Udbrudsstammen

Bakterien var af typen Salmonella Muenchen. Ved helgenomsekventering af de bakterier som blev isoleret fra patienterne, sås det, at de var meget nært beslægtede og alle tilhørte sekvenstype 82.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.