Udbrud af ebola i Uganda

Der blev den 19. september 2022 registreret et udbrud af Sudan-ebolavirus i Uganda. Der blev derefter set tilfælde i flere distrikter med epicenter i Mubende. Myndighederne iværksatte generel smitteopsporing og vurderede løbende, om restriktioner, fx lokale lockdowns, var nødvendige.

WHO erklærede udbruddet for overstået den 11. januar 2023.

I alt var der i dette udbrud 142 personer med påvist ebolavirus og 22 personer, som sandsynligvis var smittet med ebolavirus. I alt medførte ebolaudbruddet 55 dødsfald, en dødelighed på 39-47%.

ECDC publicerer ugentligt en rapport med vurdering af forskellige igangværende udbrud – disse findes her.

Der blev løbende publiceret situationsrapporter fra WHO Uganda, som indeholder de nyeste tiltag og tal.

Ebolavirus har en inkubationstid på op til 21 dage og menes ikke at smitte før symptomfrembrud. De første symptomer er influenzalignende, og derefter kan der komme symptomer som opkast, diarré, udslæt, symptomer på nyre- eller leversvigt samt blødning. Videre smitte til andre personer sker ved kontakt med den smittedes kropsvæsker, herunder sekret fra luftvejene.

Rejsende danskere bør overholde forholdsregler for at undgå smitte

Sandsynligheden for smitte blandt danske rejsende i Uganda vurderedes i efteråret 2022 meget lav betinget af, at man overholder de anbefalinger om forholdsregler, som blev beskrevet i risikovurderingen fra Statens Serum Institut (SSI).

På grund af den lange inkubationstid var det en reel mulighed, at smittede rejsende først ville frembyde symptomer efter ankomst til Danmark. Det var derfor vigtigt, at rejsende var opmærksomme på, om de udviklede mulige symptomer på ebola, fx influenzalignende symptomer, inden for 3 uger efter hjemkomst fra Uganda. Det var også vigtigt, at sundhedspersonale var opmærksomme på, at der var et aktuelt udbrud, så patienter kunne visiteres korrekt i sundhedsvæsenet.

Tidligere udbrud i Afrika

Siden 2012 er der kun set udbrud med Zaire-ebolavirusundertype. Seneste udbrud med Sudan-undertypen var i 2012, hvor der var to udbrud i Uganda med hhv. 7 og 24 smittede.

Der var senest udbrud af ebola i Uganda i 2019, hvor fire tilfælde af Zaire-ebolavirus blev påvist hos personer, som havde krydset grænsen fra Den Demokratiske Republik Congo (DRC) under et større ebolaudbrud med i alt 3.470 bekræftede tilfælde.

I 2020 var der et nyt udbrud med Zaire-ebolavirus i DRC med i alt 130 tilfælde.

I 2021 var der to tidsmæssigt uafhængige udbrud i DRC med hhv. 12 og 11 tilfælde forårsaget af Zaire-ebolavirus, og i 2022 har der fra april til maj været endnu et udbrud i DRC med fem tilfælde.

Læs mere om ebolavirus på WHO's hjemmeside og på Statens Serum Instituts hjemmeside.