Udbrud med Salmonella Typhimurium sekvenstype 19 i Danmark forårsaget af hakket oksekød

I løbet af marts, april og maj 2024 har Statens Serum Institut registreret 56 tilfælde af Salmonella Typhimurium. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU har efterforsket sygdomsudbruddet og fundet, at hakket oksekød er smittekilden. Den danske importør har den 8. maj tilbagekaldt kødet.

Se de tilbagekaldte produkter her

Om sygdomsudbruddet

I marts, april og maj 2024 er der på Statens Serum Institut registreret 56 personer, som er smittet med den samme type Salmonella (figur 1). Blandt de syge er 34 mænd og 22 kvinder. Patienterne er mellem 0-83 år (medianalder er 44 år). Patienterne er bosat i hele landet (tabel 1).

Figur 1. Antal tilfælde af Salmonella Typhimurium per uge, 2024 (n=56)

Tabel 1. Patienter med samme type Salmonella i Danmark, marts til og med april 2024, per region (n=56)

Region  Antal patienter
 Hovedstaden  18
 Midtjylland  10
 Nordjylland  4
 Sjælland  11
 Syddanmark  13
 I alt  56

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet bliver håndteret i Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI står for helgenomsekventering af isolater fra patienterne og patientinterview med henblik på at identificere en mulig smittekilde.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Salmonella Typhimurium. Ved helgenomsekventering af de bakterier som blev isoleret fra patienterne, sås det, at de var meget nært beslægtede og alle tilhøre sekvenstype 19.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.
Læs nyhed om udbruddet (29. april 2024): 40 danskere smittet med samme type salmonella.
Læs nyhed om tilbagetrækning.