Hepatitis C, akut og kronisk - opgørelse over sygdomsforekomst 2018

Akut hepatitis C

I 2018 modtog Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse otte anmeldelser af tilfælde af akut hepatitis C, syv blandt mænd og én blandt kvinder. Medianalderen var 39,5 år (spændvidde 26-52 år). Samtlige var anmeldt som smittet i Danmark, fem blandt mænd der har sex med mænd (MSM), to ved iv. stofbrug og én ved heteroseksuel kontakt. To MSM var kendt med hiv, og to modtog PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis, hiv-medicin som forebyggelse til hiv-negative risikogrupper).

Kronisk hepatitis C

I 2018 blev der anmeldt 179 tilfælde af kronisk hepatitis C, heraf var 132 (74 %) mænd og 47 (26 %) kvinder. Medianalderen var 47,5 år for mænd (spændvidde 0-73 år) og 49 år for kvinder (spændvidde 24-71 år), figur 1.

Figur 1. Antal personer anmeldt med kronisk hepatitis C, fordelt på alder og køn, 2018

Tabel 1 viser fordelingen på region og landsdel samt anmelde-incidensen pr. 105 borgere.

Tabel 1. Antal personer anmeldt med kronisk hepatitis C og anmelde-incidens, fordelt på region og landsdel, 2017 og 2018

Smitteforhold

I alt 146 (82 %) havde erhvervet infektionen i Danmark, mens 23 (13 %) var smittet i 18 andre lande, og smitteland var uoplyst for 10 (6 %). Smittemåde fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Antal personer anmeldt med kronisk hepatitis C, fordelt på køn og smittemåde, 2018

Intravenøst stofbrug var den hyppigste smittemåde med 125 (70 %) anmeldte personer. Af disse var 122 (98 %) smittet i Danmark.

Der var ni (5 %) personer, der i 2018 var anmeldt som nosokomielt smittet. Blandt disse var to født i Danmark, og smittet i henholdsvis Danmark (transfusion før 1991) og Spanien. De resterende syv personer var alle smittet i udlandet, før ankomst til Danmark. De fleste via blodtransfusioner eller operationer foretaget i Østeuropa eller Mellemøsten, én var dog formentlig smittet via usterilt operationsudstyr via sit arbejde i USA for mange år siden.

Seks personer var anmeldt som heteroseksuelt smittet, heraf fire i Danmark og to i Grønland. Ingen af de seks var kendt hiv-positive, og der forelå ingen oplysninger om iv. stofbrug.

Én person var anmeldt smittet som MSM, var ikke kendt med hiv og oplyst smittet i Danmark.

Ét barn var anmeldt som smittet ved fødslen, i Danmark. Barnet var testet, da moderens hepatitis C-infektion blev tilfældigt opdaget.

Tatovering var identificeret som den mest sandsynlige smittevej i fire tilfælde. To personer var angivet som smittet i Danmark (af uautoriserede tatovører) og to var smittet i henholdsvis Syrien og Slovakiet. To personer var anmeldt som smittet ved stik-uheld, én i Danmark og én i Island. Begge var antaget smittet på sygehus i 1980'erne via arbejde som sygehjælpere. Én person var anmeldt som smittet via intramuskulær injektion af hormon i forbindelse med bodybuilding.

Denne opgørelse er omtalt i EPI-NYT 49/19.