Gravidscreening 2019

Screening af gravide, 2019

I 2019 blev der udført 67.994 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. Af disse blev 67.975 kvinder (99,9%) undersøgt for hepatitis B-virus (HBV), 67.824 (99,7%) for hiv og 67.800 (99,7%) for syfilis.

Gravide med hepatitis B

Blandt 67.975 testede gravide kvinder var 174 positive (0,25%) for HBsAg (hepatitis B surface antigen), hvilket er på niveau med tidligere år. Positiv HBsAg er udtryk for enten akut eller kronisk infektion med hepatitis B-virus.

Blandt disse blev 71 (41%) fundet HBsAg-positive for første gang i 2019. De øvrige 103 kvinder (59%) var allerede fundet HBsAg-positive ved tidligere undersøgelser.
Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på SSI rykker læger for anmeldelse af gravide med hepatitis B, hvis der ikke foreligger aktuel eller tidligere anmeldelse. Alle blev som følge heraf anmeldt til det lovpligtige nationale meldesystem i 2019.

HBeAg, en markør for sygdomsaktivitet associeret med øget risiko for intrauterin og perinatal mor-barn-smitte, blev påvist hos 19 (11%) af kvinderne.
Som i de foregående år stammede de fleste HBeAg-positive kvinder fra Sydøstasien, tabel 1.

Tabel 1. Antal gravide testet positive for HBsAg, fordelt på herkomst og HBeAg-status, 2019

Hiv-positive gravide

Blandt 67.824 gravide kvinder testet for hiv var 35 (0,05%) positive.

Fire kvinder havde nypåvist hiv, og 31 var kendt hiv-positive.

Alle nypåviste hiv-positive gravide kvinder var blevet anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for hiv.

Gravide med syfilis

Blandt 67.800 gravide kvinder screenet for syfilis i 2019 var 101 positive. Der blev foretaget konfirmatoriske serologiske tests på 98 af kvinderne (97%). Den konfirmatoriske test gør det muligt at identificere både de falsk positive/tidligere smittede og de gravide med aktuel syfilis. Hovedparten af de 98 var falsk positive eller havde antistoffer fra tidligere syfilis. 11 fik påvist aktuel syfilis, svarende til 0,02% af alle de screenede gravide.

Af de 11 positive havde seks dansk herkomst.

Kun seks af de 11 kvinder blev anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for syfilis.

Tre kvinder fik aldrig foretaget en konfirmatorisk test trods opfordringer fra SSI.

Der blev anmeldt to tilfælde af kongenit syfilis i 2019. Begge mødre var fundet i gravidscreeningen, men var ikke blevet tilstrækkelig behandlet. De nærmere omstændigheder beskrives ikke af diskretionshensyn.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 21-22/20.