Gravidscreening 2017

Screening af gravide, 2017

I 2017 blev der udført 64.059 blodtypeanalyser blandt gravide kvinder. Af disse blev 64.038 kvinder (99,9 %) undersøgt for hepatitis B, 63.928 (99,8 %) for hiv og 62.914 (98,2 %) for syfilis.

Gravide med hepatitis B-infektion

Ud af 64.038 testede gravide kvinder var 132 positive (0,21 %) for HBsAg, hvilket er på niveau med tidligere år. Positiv HBsAg (hepatitis B surface antigen) er udtryk for enten aktuel akut eller kronisk infektion med hepatitis B-virus.
Blandt disse blev 56 (42 %) fundet HBsAg-positive for første gang i 2017.

De øvrige 76 kvinder (58 %) var allerede fundet HBsAg-positive ved tidligere undersøgelser.

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på SSI rykker læger for anmeldelse af hepatitis B, hvis der ikke foreligger aktuel eller tidligere anmeldelse. Alle på nær to gravide HBsAg-positive blev som følge heraf anmeldt til det lovpligtige nationale meldesystem i 2017. HBeAg, en markør for sygdomsaktivitet associeret med øget risiko for intrauterin mor-barn-smitte, blev påvist hos 10 (8 %) af kvinderne. Som i de foregående år, stammede de fleste HBeAg-positive kvinder fra Sydøstasien, tabel 1. Ingen kvinder af dansk herkomst var HBeAg-positive.

Tabel 1. Antal gravide testet positive for HBsAg, fordelt på herkomst og HBeAg-status, 2017

Siden implementeringen af screening for hepatitis B, er antallet af børn smittet med hepatitis B ved fødslen i Danmark faldet betydeligt, figur 1. I både 2016 og 2017 var ingen børn under 18 år anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark.

Figur 1. Hepatitis B-infektion anmeldt hos børn <18 år, smittet ved fødslen i Danmark, 2001-2017

Hiv-positive gravide

Blandt 63.928 gravide kvinder testet for hiv var 33 (0,05 %) positive.
I alt otte kvinder havde ny-påvist hiv, og 25 var kendt hiv-positive.
Blandt de ny-påviste hiv-positive gravide var fem fra Afrika, to fra Thailand og én fra Danmark, tabel 4. To var indvandret i 2015, én henholdsvis i 2004, 2011, 2012 og 2013. For én person var indrejsetidspunkt ukendt.
Alle ny-påviste hiv-positive gravide kvinder blev anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for hiv.

I gravidscreeningen blev der i 2017 fundet to hiv-positive kvinder af afrikansk herkomst, som tidligere var testet negative i gravidscreeningen. Den ene kvinde var under en graviditet i 2015 testet negativ, men blev i 2017 fundet positiv i gravidscreeningen. Barnet fra graviditeten i 2015 blev efterfølgende testet hiv positiv, hvilket betyder, at moderen var smittet i løbet af den første graviditet.
Den anden kvinde blev i 39. uge testet for hiv på grund af symptomer. Her blev hun fundet hiv-positiv, efter at være screenet hiv-negativ i begyndelsen af graviditeten.

Tabel 2. Antal gravide testet positive for hiv, fordelt på herkomst og diagnosestatus, 2017

Gravide med syfilis

Blandt 62.914 gravide kvinder screenet for syfilis i 2017 var 96 positive. Hovedparten af disse var falsk positive eller havde antistoffer fra tidligere syfilis. Den konfirmatoriske test gør det muligt at identificere både de falsk positive/tidligere smittede og de gravide med aktuel syfilis. Der blev foretaget konfirmatoriske serologiske tests på 95 af kvinderne (99 %). Blandt disse fik 10 påvist aktuel syfilis, svarende til 0,02 % af alle de screenede gravide.

Af de 10 positive havde otte dansk herkomst, én fra henholdsvis Afrika og Østeuropa.
Alle ti kvinder blev anmeldt i det lovpligtige nationale meldesystem for syfilis.
Én kvinde fik aldrig foretaget en konfirmatorisk test trods flere opfordringer fra SSI.
Der blev ikke anmeldt nogen tilfælde af kongenit syfilis i 2017.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 36/18.