Forskning i Salmonella

Vi forsker i, hvilke egenskaber, der gør det muligt for visse Salmonella kloner og/eller fylogenetiske grupper at blive vidt udbredt og forårsage infektion hos mange mennesker. Har disse en særlig evne til at udkonkurrere andre bakterier og/eller overleve i miljøet? Visse Salmonella kloner er tæt beslægtede, og alligevel forårsager de i forskellig grad sygdom hos mennesker.

Fokusområder og formål

Hvorfor giver nogle Salmonella mere alvorlig sygdom end andre?

Nogle kloner af Salmonella er generelt årsag til mere alvorlig sygdom end andre. Vi forsker i, hvorfor nogle typer er mere virulente, hvordan virulens overføres mellem forskellige typer og om der findes særlige molekylære markører for virulens. En sådan viden kan forbedre muligheden for at bekæmpe disse Salmonella i fødevareproduktionen. 

Vi forsker i sammenhængen mellem virulens og fylogeni og har fx fundet, at serotypen Salmonella Derby har færre virulensgener end andre Salmonella serotyper. Det kan forklare, hvorfor Salmonella Derby kun giver få og milde infektioner hos mennesker, selv om den er meget almindeligt forekommende i svineproduktionen og i fødevarer. 

Vi har sammenlignet genomerne fra Salmonella Typhimurium bakterier fra patienter, som havde henholdsvis milde diarré symptomer og alvorligere infektioner og fundet, at der ikke er en umiddelbar sammenhæng mellem indholdet af virulensgener og symptomer hos patienter. Det er formentlig mere afgørende for infektionens forløb, om patienten har et godt immunforsvar.

Links til udvalgte publikationer 

Forskningsprojekter

Bakteriel epidemiologi og fænotypiske træk undersøgt med WGS

I dette PhD projekt vil vi ud fra fuld genom sekventering (WGS) udvikle en analysemetode til bedre og mere præcis typning og overvågning, her med særlig fokus på Salmonella Typhimurium og de monofasiske varianter heraf. Derud over, vil vi ud fra WGS-analyser undersøge populationsstrukturen af Salmonella Infantis og se på profagers rolle i evolutionen og populationen, samt indflydelsen på bakteriens fænotypiske udtryk. Projektet vil resultere i en øget forståelse af Salmonella kloner og udviklingen heraf, samt optimere typning og smitte opsporing.

Se artikel: Investigation of Outbreaks of Salmonella enterica Serovar Typhimurium and Its Monophasic Variants Using Whole-Genome Sequencing, Denmark.