Forskning i Mycoplasma genitalium og andre genitale mycoplasma arter

I afsnit for reproduktions mikrobiologi forsker vi i betydningen af Mycoplasma genitalium og andre genitale mycoplasma arter. Vi de første i verden til at udvikle PCR til påvisning af M. genitalium, og vi har gennem de sidste 20 år gennemført en lang række undersøgelser af bakteriens betydning som patogen.

M. genitalium er en bakterie, der først er blevet opdaget i 1980. Den er meget vanskelig at dyrke, selv med specielle medier, så det var først, da man udviklede PCR til påvisning, at man kunne vise, at den er årsag til seksuelt overførbar infektion. Næst efter Chlamydia trachomatis (klamydia) er M. genitalium det hyppigste bakterielle årsag til seksuelt overførbar infektion.

Globalt set er en af de største udfordringer ved M. genitalium infektion at bakterien har udvist en formidabel evne til at udvikle antimikrobiel resistens mod alle tilgængelige antibiotika.

Fokusområder og formål

Vi undersøger årsagen til antimikrobiel resistens i M. genitalium således at molekylær påvisning af resistensmarkører kan udvikles, og vi afprøver nye antibiotika og kombinationer af eksisterende med henblik på at finde nye behandlingsmuligheder.

Forskningsprojekter

Antimikrobiel resistens i M. genitalium

Resistens i M. genitalium er et stort og voksende problem på verdensplan. Multiresistens over for både azithromycin og moxifloxacin (MDR) betyder, at der ikke længere er registrerede aktive antibiotika tilgængelige. MDR ses nu hos ca. 4% af danske patienter, 15% i Australien og op til 30% i visse grupper i USA, og eneste alternativ er pristinamycin, som ikke er registreret udenfor Frankrig og Nordafrika. 

Vi afprøver dels gamle antibiotika som endnu ikke har været anvendt mod M. genitalium og undersøger for synergi mellem kombinationer af mulige antibiotika. Desuden er nye antibiotika under udvikling afprøvet til dels som led i kontraktforskning. Generelt har doxycyclin haft additiv effekt og i enkelte tilfælde synergi. Disse in-vitro undersøgelser er vigtige for overvejelser om generel anvendelse af dobbeltbehandling for a mindske spredningen af resistente stammer. 

Epidemiologi af resistensmarkører

Som led i en række samarbejdsprojekter med internationale forskningsgrupper undersøger vi patientprøver fra M. genitalium positive patienter for tilstedeværelse af molekylære markører for makrolid og fluoroquinolon resistens. 

Det er et mål at etablere er systematisk overvågning af resistensmarkører i prøver indsamlet i Danmark så vi kan give den bedst mulige behandling og rådgivning.

Dyrkning af M. genitalium fra patienter med behandlingssvigt

Med henblik på at bedømme sammenhængen mellem fænotypisk resistens og tilstedeværelse af mutationer i relevante resistensmarkører dyrkes M. genitalium fra patienter med behandlingssvigt mod forskellige behandlinger. Dette er væsentligt da nogle resistensmarkører fører til en højere grad af resistens end andre og med forskelle mellem stoffer indenfor samme klasse af antibiotika. Dyrkning er imidlertid meget tidskrævende, hvorfor der fokuseres på at dyrke fra de patienter hvor resistensmekanismerne er dårligst belyst.

Afprøvning af diagnostiske metoder til påvisning af M. genitalium 

Der er stor interesse for udvikling af analyser til påvisning af M. genitalium og til påvisning af resistensmarkører blandt producenter af molekylære diagnostiske analyser. Da vi er et af de få steder i verden der har velkarakteriserede M. genitalium stammer har vi opbygget en stor ekspertise i afprøvning af diagnostiske kits og udfører denne opgave som kontraktforskning.

Jørgen Skov Jensen

Kontakt

Jørgen Skov Jensen, Fagchef, Bakterier, Parasitter & Svampe / Reproduktiv Mikrobiologi
T. 32683636 @. jsj@ssi.dk Se profil