Forskning i malariavaccine

Malaria er en sygdom, som både er et resultat af og årsag til fattigdom. På Statens Serum Institut (SSI) arbejder vi på at udvikle en malariavaccine, som neutraliserer parasitten i myggen samtidig med, at vaccinen bekæmper sygdommen i mennesket.

Transmissionsblokerende malariavaccine

Transmissionsblokerende malariavacciner sigter mod at bekæmpe malariaparasitten i myggen. Strategien går ud på at vaccinere befolkningerne i de malariaendemiske områder med et protein, som parasitten skal bruge, når den formerer sig i myggen.

Når myggen tager et blodmåltid fra en vaccineret person, vil myggen, sammen med det inficerede blod, opsamle vaccinespecifikke antistoffer.

Når malariaparasitten begynder sin udvikling, vil disse antistoffer binde sig til malariaparasittens overflade og dermed forhindre den seksuelle formering med udvikling af de infektiøse sporozoitter.

Denne strategi har den åbenlyse fordel, at der er relativt få malariaparasitter (< 100) i en inficeret myg, hvorimod der kan forekomme flere millioner malariaparasitter i en malariaramt person.

En multistadie malariavaccine

Vi forsøger at udvikle en malariavaccine, som både giver personlig beskyttelse, og som bryder smitteoverførelsen fra myg til menneske ved at lave en genetisk kobling mellem de mest lovende vaccine-antigener fra myggestadiet, Pfs48/45 og Pfs230, og det mest lovende vaccine-antigen fra det infektiøse sporozoit-stadie, CSP.

En vaccine, som er rettet imod den indtrængende sporozoit og på samme tid imod parasittens udvikling i myggen, kan ideelt set både forebygge infektion og smittespredning.

Denne multistadie malariavaccine (kaldet ProC6C) er nu produceret på SSI og afprøvet i to fase 1 forsøg i Burkina Faso (Trial registration: PACTR202201848463189) og Mali (PACTR202201848463189).

De to forsøg viser ingen øget risiko for alvorlige bivirkninger efter tre stik med ProC6C adjuveret i Alhydrogel plus Matrix-MTM. Laboratorieforsøg har vist, at serum fra hovedparten af forsøgspersonerne hæmmer parasittens seksuelle formering i myggen. Dvs. ProC6C har potentiale til at hæmme smittespredning.

Fakta om malaria

Malaria er en vektorbåren parasitær sygdom med asexual formering i den menneskelige vært (malaria anfald) og en seksuel formering i vektormyggen.
Den alvorligste form for malaria skyldes parasitten Plasmodium falciparum, der er årsag til godt 600.000 dødsfald årligt. Ca. 95% af disse dødsfald forekommer blandt børn under fem år i Afrika syd for Sahara.

Malariabekæmpelse består i hurtig diagnose og behandling. Imprægneret myggenet samt myggebekæmpelse er en vigtig komponent til at bryde transmission fra myg til menneske.

Selv om der har været et fald i antallet af malariatilfælde over det seneste årti, er det almindeligt antaget, at man ikke kan udrydde malaria med de nuværende strategier. En effektiv vaccine mod malaria er derfor et meget eftertragtet mål. I flere år har forskere på SSI ledet den kliniske udvikling af en malariavaccine.
Michael Theisen

Kontakt

Michael Theisen, Seniorforsker, Medfødte Sygdomme / Malaria vacciner
T. 32688552 @. mth@ssi.dk Se profil