Klinisk massespektrometri

Forskningen i klinisk massespektrometri er fokuseret på at udvikle nye analyser baseret på liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS), som er velegnede til analyse af patientprøver. Analyserne bruges både til rutineanalyser og til forskningsprojekter.

Fokusområder og formål

Udvikling af den neonatale screening

Vi arbejder med udvikling af nye analyser som kan bruges i screening af nyfødte. Vi har også fokus på løbende at udvikle og forbedre screeningsprogrammet.

Metabolomics

Forskning indenfor massespektrometri-baseret metabolomics. Her har vi en fortsat udvikling indenfor laboratorieanalyser, såvel som dataanalyse. Fokus er primært på prøver fra Dansk Neonatal Screeningsbiobank, men vi arbejder også med andre matrixer som fx plasma.

Udvikling af metoder til kliniske studier

Vi udvikler metoder til forskningsprojekter, hvor vi har fokus på metoder, der er velegnede til biobankstudier. Vores metoder er meget robuste, og vi sætter en ære i at garantere analysekvaliteten i store analyseserier, hvor vi bruger små mængder materiale. Vi er specialister i analyser på fuldblod udtørret på filterpapir, fx prøver fra Danmarks neonatale screeningsprogram.

Analyse af projektprøver

Vi analyserer prøver både til forskning i eget regi men også til samarbejdsprojekter, hvor vi arbejder sammen med såvel andre forskningsgrupper som private firmaer. Vi har lavet et stort antal projekter med basis i måling af vitamin D, både i fuldblod udtørret på filterpapir og i serum. Vi er også specialister i måling af steroider i forskellige patientprøver.

Links til udvalgte publikationer

Links til relateret indhold

Arieh Cohen

Kontakt

Arieh Cohen, Sektionsleder, Testcenter Danmark / Udvikling og IT
T. 32683520 @. aco@ssi.dk Se profil