Forskning i infektioners betydning for graviditetsforløbet

I afsnit for reproduktions mikrobiologi forsker vi i betydningen af infektioner og mikrobiota (bakteriesammensætningen) i kønsorganerne (primært vaginal mikrobiota), som årsag til spontan abort og for tidlig fødsel eller i forbindelse med assisteret reproduktion (IVF-behandling)

Fokusområder og formål

Ændringer i den vaginale mikrobiota (bakteriesammensætning) har længe været mistænkt for at kunne give anledning til graviditetskomplikationer i form af spontan abort eller for tidlig fødsel. De fleste studier er dog udført på kvinder fra høj-risiko populationer, og vi søger derfor at undersøge, om vi kan påvise en betydning af vaginal mikrobiota hos danske gravide. 

Vi har set, at kvinder med vaginal mikrobiota, som ikke er domineret af de normale mælkesyrebakterier (abnorm vaginal mikrobiota, AVM) har en ringere chance for en succesfuld graviditet i forbindelse med assisteret reproduktion, end de som har normal mikrobiota. Vi undersøger derfor, om behandling af AVM kan hjælpe disse kvinder til at få samme chance for succesfuld graviditet, som kvinder med normal mikrobiota.

Forskningsprojekter

Vaginal mikrobiota og præterm fødsel

Med henblik på at bedømme betydningen af vaginal mikrobiota og infektion med en klamydia-lignende bakterie Waddlia chondrophila for spontan abort og præterm fødsel, er der etableret et prospektivt studium. Der indsamles prøver fra kvinder med truende/spontan abort, og fra gravide, som kommer til første ultralydsundersøgelse i uge 12 samt uge 19. Kvinderne rekrutteres fra Obstetrisk afdeling på Skejby sygehus i samarbejde med professor Niels Uldbjerg. Rekruttering af gravide til basisundersøgelsen er afsluttet og prøverne i gang med at blive analyserede. 

Vaginal mikrobiota og in-vitro fertilisation

Abnorm vaginal mikrobiota er associeret med signifikant dårligere graviditetschancer (ORadj 18,1). Vi har derfor påbegyndt en randomiseret kontrolleret undersøgelse (RCT) af behandling inden IVF med clindamycin +/- probiotika mod placebo. 

Sideløbende med inklusion af kvinder til behandlingsforsøget, inkluderes deres mandlige partnere med henblik på at studere mikrobielle faktorer i sædprøven, som kan influere sædkvaliteten og graviditetschancen.

Patientinklusion pågår til ca. medio 2022. Projektet er et samarbejde med læge, ph.d. Thor Haahr, Århus Universitet, Prof. Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken i Skive samt fertilitetsklinikkerne på Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.

Jørgen Skov Jensen

Kontakt

Jørgen Skov Jensen, Fagchef, Bakterier, parasitter og svampe / Reproduktiv mikrobiologi
T. 32683636 @. jsj@ssi.dk Se profil