Forskningsprojektet 'Bedre sundhed i generationer'

BSIG er en fødselskohorte og et longitudinelt epidemiologisk forskningsprojekt med prospektiv dataindsamling fra cirka 90.000 unge deltagere, som blev tilmeldt projektet af deres gravide mødre i årene 1996-2002. BSIGs datasamling udgør en unik forskningsressource og indtil videre har data fra projektet dannet grundlag for mere end 750 videnskabelig artikler.

Fokusområder og formål

BSIGs forskningsfokus ligger på folkesundhed og forebyggelsesmuligheder, især vedr. graviditet, fødsel, ernæring, og forhold i den tidlige barndom og ungdom.

Yderligere information om BSIG, historien bag projektet og om projektets aktuelle aktiviteter findes på www.bsig.dk.

Information om, hvordan man som forsker søger om adgang til data fra BSIG findes på www.dnbc.dk.

 

Inger Kristine Meder

Kontakt

Inger Kristine Meder, Specialkonsulent, Danmarks Nationale Biobank / Koordinerende center
@. ikm@ssi.dk Se profil