Bedre sundhed i generationer

BSIG er en fødselskohorte og et longitudinelt epidemiologisk forskningsprojekt med prospektiv dataindsamling fra cirka 90.000 unge deltagere, som blev tilmeldt projektet af deres gravide mødre i årene 1996-2002. BSIGs datasamling udgør en unik forskningsressource og indtil videre har data fra projektet dannet grundlag for mere end 500 videnskabelig artikler.

Fokusområder og formål

BSIGs forskningsfokus ligger på folkesundhed og forebyggelsesmuligheder, især vedr. graviditet, fødsel, ernæring, og forhold i den tidlige barndom og ungdom.

Yderligere information om BSIG, om projektets aktuelle aktiviteter, om hvordan man som forsker søger om adgang til data og historien bag projektet findes på www.bsig.dk

Inger Kristine Meder

Kontakt

Inger Kristine Meder, Specialkonsulent, Epidemiologisk Forskning / Koordinerende center
@. ikm@ssi.dk Se profil